Aanbesteding afsluiten raamovereenkomst aanschaffen hardware – Plateau Integrale Kindcentra Assen

Aanbesteding afsluiten raamovereenkomst aanschaffen hardware – Plateau Integrale Kindcentra Assen

Plateau Integrale Kindcentra Assen nam in haar strategisch beleidsplan 2019-2023 ICT-doelstellingen op. PSI is gevraagd een Europese aanbesteding ICT Hardware voor de centrale inkoop van hardware in de markt te zetten. Op centraal niveau zijn met inschrijvers raamovereenkomsten voor de aanschaf afgesloten.

Hierdoor zijn de volgende voordelen ontstaan:
• schaalvoordeel resulterend in kostenbesparingen;
• uniformiteit in voorwaarden;
• borging en optimalisatie van de compatibiliteit en kwaliteit van ICT hardware;
gedegen contractmanagement en beheer, resulterend in ontlasting van (de ICT medewerkers van) de scholen.

De scope van de raamovereenkomst betrof daarnaast: levering van hardware, verlenen van aanvullende diensten zoals het instrueren van gebruikers bij de levering van schoolborden, het aansluiten van desktops, het bestikkeren van laptops en tablets, het leveren van aanverwante randapparatuur en accessoires als toetsenborden, opladers etc.