Aanbesteding afvaleiland Ten Katemarkt

Aanbesteding afvaleiland Ten Katemarkt

De Ten Katemarkt produceert evenals iedere andere markt veel afval. Op een unieke manier voeren zij dit afval tijdens de markturen af via een afvaleiland. Voor dit afvaleiland is een plek gecreëerd op de markt zelf waar marktkooplieden hun afval kunnen brengen dat persmachines direct verwerken. Bijzonder is dat het afval gescheiden wordt ingezameld. Zo staan er containers voor restafval, gft en papier/karton. Een beheerder is verantwoordelijk voor goed gebruik van de machines en dat veiligheid is gegarandeerd. Het afvaleiland is zo gesitueerd dat alleen marktkooplieden toegang hebben en als er geen markt is, is de locatie afgesloten. Een afvalinzamelaar leegt de containers. De beheerder heeft een leasecontract afgesloten voor het onderhoud van machines. PSI heeft een inkoopstrategie geschreven om het contract te verlengen en de werkzaamheden uit te laten voeren.