complexe aanbestedingen

COMPLEXE AANBESTEDINGEN

Complexe aanbestedingen

Voor al onze doelgroepen worden aanbestedingstrajecten steeds complexer. De vele juridische aspecten, de grote groep concurrerende aanbieders, de uitdagingen op het gebied van kwaliteitsborging, de financiële druk: het speelt allemaal mee. Meer dan ooit is een zorgvuldig aanbestedingstraject dan ook van groot belang. Het begeleiden van en adviseren over deze complexe trajecten is precies het specialisme van PSI.

Een goede voorbereiding

Er zijn vele manieren om een aanbestedingstraject in te gaan. Welke past het beste bij uw organisatie en doelen? Hoe zorgt u ervoor dat het resultaat van de aanbesteding een goed contract is, waarvan alle betrokken partijen voordeel hebben? En hoe zorgt u ervoor dat u met het contract ook voldoet aan uw maatschappelijke rol? Over al deze vragen krijgt u advies van onze ervaren en deskundige adviseurs.

De uitvoering

Heeft uw organisatie ook behoefte aan begeleiden bij de uitvoering van het aanbestedingstraject? Ook daarin voorziet PSI. Wij helpen u bij het hele proces of bij delen daarvan. U kiest zelf de werkzaamheden die we voor u uitvoeren:

  • Gebruik maken van onze formats (altijd up-to-date)
  • Opstellen van het eventuele selectiedocument en beschrijvend document
  • Toetsen van het programma van eisen via onze materiedeskundige
  • Opstellen van de eventuele selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria
  • Beheer van TenderNed gedurende de procedure
  • Nota van Inlichtingen beheren
  • Binnenkomst van eventuele aanmeldingen/inschrijvingen coordineren
  • Beoordelingsbijeenkomst als onafhankelijk voorzitter begeleiden
  • Opstellen gunningsadvies en brieven met – voornemen – tot gunning en afwijzing
  • Opstellen aanbestedingsdossier

Borging

Tenslotte kunnen wij er ook voor zorgen dat het contract in de organisatie geborgd wordt, zodat een eventueel besparingspotentieel daadwerkelijk tot resultaat leidt. Denk aan:

Meer weten?

Uw aanbestedingstraject zo optimaal mogelijk uitvoeren? Onze adviseurs vertellen u graag wat PSI voor u kan betekenen. Neem gerust contact met ons op via 038-3031622 of info@psi-inkoop.nl

5 verhalen die elke aanbestedingsadviseur moet lezen
 

Dit moet je weten over aanbesteden
 

close-link