Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

PSI heeft weer een aantal mooie projecten kunnen voltooien bij haar klanten. Hieronder vertellen wij je er graag meer over.

Gemeente Amsterdam/Reistijdensoftware:

Voor gemeente Amsterdam heeft PSI de aanbesteding voor reistijdensoftware begeleid. De reistijden gebruikt gemeente Amsterdam voor verkeersmanagement om weggebruikers te informeren, te geleiden en te sturen en voor verkeersonderzoek ten behoeve van beleidsmonitoring en rapportages.

Kwaliteit en innovatiegerichte reistijdensoftware was voor gemeente Amsterdam erg belangrijk  en uiteraard hield PSI daar rekening mee.

Gemeente Amsterdam heeft diverse inschrijvingen ontvangen. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan ARS Traffic & Transport Technology B.V.

Gemeente Steenwijkerland/Contractmanagement WMO:

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vormgegeven. Daarbij heeft onze projectleider zich vooral gefocust op de stip aan de horizon. Het samen ontwikkelen van de toekomstbeelden waar Steenwijkerland met contractmanagent de komende jaren naar toe zou willen groeien. En dat samen met teamleider, beleidsmedewerkers, wmo-consulenten en backoffice. Tegelijkertijd is de aansturing van de aanbieders voor de verschillende grootste contracten binnen de WMO ingevuld. Daarbij is voor de WMO Hulpmiddelen het contract met de huidige opdrachtnemer ontbonden en de nieuwe Europese aanbesteding in nauwe samenspraak met de interne stakeholders in de steigers gezet.