Analyse verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden Staatssecretaris Keijzer

Analyse verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden Staatssecretaris Keijzer

Op 15 februari 2021 heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat haar uitwerking van de maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief heeft de Staatssecretaris een integrale uitwerking gepresenteerd om de rechtsbescherming bij aanbestedingen aan te vullen en te verbeteren. De Staatssecretaris geeft hierbij aan dat een belangrijk uitgangspunt “de balans is tussen enerzijds de belangen van ondernemers die rechtsbescherming willen inroepen en anderzijds de belangen van de aanbestedende diensten die een overeenkomst willen sluiten om voorzieningen aan burgers te bieden” is.

De aangekondigde maatregelen hebben betrekking op de voorbereiding van de aanbesteding, klachtenafhandeling, gang naar de rechter en verantwoording en monitoring.

Onze collega Tim van der Zande heeft een uitgebreidere samenvatting van de inhoud van deze brief opgesteld, welke hier te vinden is. Hierin wordt beschreven wat de verschillende punten inhouden en welke consequenties dit voor aanbestedende diensten heeft. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Tim via onderstaande contactgegevens.

Tim van der Zande
06 21 20 30 07
tim.van.der.zande@psi-inkoop.nl