BLOG

Kennisontwikkeling duurzaamheid

Kennisontwikkeling duurzaamheid

Geplaatst op 9 juni 2021 – door Karlijn Verschuur
Ons werk bij PSI bestaat niet alleen uit het begeleiden van aanbestedingen, maar wij verrichten ook andere werkzaamheden op het gebied van inkoop voor onze opdrachtgevers. Zoals het (her-)inrichten van de inkooporganisatie of het schrijven van een inkoopplan. Bovendien zijn wij bezig met het behalen van onze eigen interne doelstellingen. Eind 2020 hebben wij bij PSI een jaarplan opgesteld, waarin we onze doelen voor het komende jaar beschrijven. Dit kunnen persoonlijke doelen of doelen voor de gehele organisatie betreffen.
Onderdeel van het jaarplan is kennis van duurzaamheid opdoen en dit steeds meer kunnen toepassen binnen onze opdrachten. Om deze kennis te ontwikkelen …

Lees meer

Taal met fauten

Taal met fauten

Geplaatst op 3 mei 2021 – door Laurens Goudriaan
De eerste periode in de nieuwe setting bij PSI is boeiend en uitdagend geweest. Als ik terugkijk op afgelopen maanden realiseer ik me dat onze activiteitenplannen en doelen misschien wel iets te ambitieus zijn opgesteld. Jeugdige overmoed, zeg maar. Maar wat ís het leuk, en wat gaat het snel. We maken stappen. In de organisatie voeren we verbeteringen door, in onze opdrachten groeien we, en opdrachtgevers gunnen ons nieuwe opdrachten. En als team ontwikkelen we ook, ondanks de werksituatie waarin we vooral via schermen en telefoon contact hebben. Als ik de werkweken langsloop zie ik wel een rode draad in onze ervaringen …

Lees meer

Analyse verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden Staatssecretaris Keijzer

Analyse verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden Staatssecretaris Keijzer

Geplaatst op 18 februari 2021 – door Tim van der Zande
Op 15 februari 2021 heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat haar uitwerking van de maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief heeft de Staatssecretaris een integrale uitwerking gepresenteerd om de rechtsbescherming bij aanbestedingen aan te vullen en te verbeteren. De aangekondigde maatregelen zijn als volgt onderverdeeld …

Lees meer

Samen tot het beste resultaat

Samen tot het beste resultaat

Geplaatst op 23 oktober 2020 – door Tim van der Zande
Eén van onze opdrachtgevers heeft onlangs een standaardtekst opgenomen in de Nota’s van Inlichtingen waarin aandacht gevraagd wordt voor de per aanbesteding in te dienen documenten en welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. In onze opdrachten hebben we het de afgelopen tijd met enige regelmaat zien gebeuren: schijnbaar kleine fouten in de inschrijvingen door inschrijvers. Het gaat dan om vergeten of verkeerd ingediende documenten, te laat aangeleverde bewijsmiddelen, of ondertekening van documenten door personen die hier niet voor gemachtigd of bevoegd zijn.

Dit soort fouten zorgt voor vervelende situaties voor alle betrokkenen: voor onze opdrachtgevers, voor de marktpartijen en uiteindelijk ook voor ons als procesbegeleiders van de aanbesteding. Want hierdoor worden partijen uitgesloten op, …

Lees meer

Het pad van een junior adviseur bij PSI

Het pad van een junior adviseur bij PSI

Geplaatst op 21 augustus 2020 – door Henk de Waal
Sinds oktober 2019 ben ik werkzaam bij PSI in de functie van junior inkoopadviseur, al heb ik door mijn studie al werkervaring kunnen opdoen en kunnen zien wat de publieke sector inhoudt op het gebied van inkoop. Mijn afstudeeronderzoek, dat ik bij PSI heb mogen afronden, richtte zich op hoe je contractmanagement het beste kan inrichten voor het sociaal domein met de focus op de WMO2015. In deze blog …

Lees meer

Aanbesteden een vak op zich

Aanbesteden een vak op zich

Geplaatst op 17 juli 2020 – door Nanda Vergunst.
Toen ik in januari begon met mijn nieuwe functie als inkoopadviseur bij PSI BV dacht ik dat ik wel wist hoe een aanbestedingsprocedure in elkaar stak. We zijn nu ruim een half jaar verder en heb ik mijn mening hierover iets moeten bijstellen. De afgelopen periode was een bijzondere periode vanwege de corona en het thuiswerken, maar het was er één die zeer interessant en zeer leerzaam was.

Vanuit mijn lange commerciële ervaring met aanbesteden – mijn eerste kennismaking met aanbesteden was al in 1998 – klopte het wel dat ik een goed inzicht had in het verloop van het traject vanaf publicatie. Maar ik had mij niet gerealiseerd …

Lees meer