Bouw Kindcentrum Delfzijl West

Bouw Kindcentrum Delfzijl West

De gemeente Delfzijl heeft het voornemen basisonderwijs toekomstbestendig te maken. Een groot aantal basisscholen wil zij onderbrengen in het eind zomer 2021 te realiseren Kindcentrum Delfzijl West. Dit betekent voor de nabije toekomst dat opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak te vinden is. PSI is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Het verwachte resultaat voor de gemeente Delfszijl: een contract voor de bouw van kindcentrum Delfzijl West dat voldoet aan de eisen en wensen van de gemeente.