Camerasystemen Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

Camerasystemen Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

PSI heeft de aanbesteding voor het onderhoud van het camerasysteem voor Openbare Orde en Veiligheid en de inzet van tijdelijk cameratoezicht voor de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en voor de NPE Amsterdam succesvol afgerond. Het gaat om de centrale opslag van meer dan 250 camera’s die naar één centrale uitkijkcentrale worden gebracht. De uitdaging bij deze aanbesteding was het creëren van een level playing field van een bestaand camerasysteem met drie opdrachtgevers.