Jesse van de Weerdt

Jesse van de Weerdt

Adviseur

Neem contact op via mail
06 83 51 19 91
LinkedIn profiel

Als adviseur bij PSI begeleid ik aanbestedingen en ondersteun ik projectleiders complexe aanbestedingen. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar de interne of externe klant en steek veel energie in het achterhalen van de daadwerkelijke vraagstelling. Ik beweeg mij makkelijk in een organisatie en ben een bruggenbouwer tussen stakeholders. 

Werkt onder andere voor:

  • Gemeente Amsterdam – Aanbesteding materialen contracten masten openbare verlichting; 
  • Defensie Materieel Organisatie (DMO), afdeling Brand en Bedrijfsstoffen- projectinkoper (detachering);
  • Gemeente Woerden – Niet openbare Europese aanbesteding ingenieurs diensten voor Verkeersafwikkeling Woerden-West en Harmelerwaard;
  • Gemeente Veenendaal – Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud;
  • Gemeente Woerden – Gladheidsbestrijding;
  • Gemeente Zuidplas – Aanbesteding onderhoud vastgoed;
  • Gemeente Woerden – Textiel inzameling.