Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van aanplant en vervanging bomen – Gemeente Woerden

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van aanplant en vervanging bomen – Gemeente Woerden

Gemeente Woerden streeft naar een – in alle opzichten – gezond bomenareaal waarvan de samenstelling voldoet aan de beleidsambities. PSI heeft samen met de gemeente de keuze gemaakt de aanbestedingprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog (3 fasen) uit te voeren.

Het doel voor het komende decennium is de totale vervangingsopgave te gunnen aan een kundige samenwerkingspartner met de economisch meest voordelige inschrijving met de juiste houding. Ambitie: de opdracht in kleine stappen uitvoeren waardoor de impact kleiner is voor de maatschappij, het (micro) klimaat, de ecologie, het landschap, wonen en recreatie; samen met de inwoners van Woerden een begin te maken aan een hernieuwd bomenbestand dat past bij het landschap, van toegevoegde waarde is voor de ecologie, bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, de effecten hiervan voor de omgeving kan verminderen én de aantrekkelijkheid van Woerden voor een lange tijd kan waarborgen. Ondertekening overeenkomst.