Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

Gedurende de periode van januari 2016 tot en met juni 2017 is collega Rick voor 3 dagen per week gedetacheerd geweest bij de gemeente Wageningen als contractmanager voor WMO en de Jeugdwet. Daarnaast was hij nauw betrokken bij aanbestedingen en het professionaliseren van de inkoopfunctie samenleving. “We zijn uitermate tevreden over de inzet en betrokkenheid van Rick en PSI. PSI is een betrouwbare partner, medewerkers zijn betrokken met de organisatie waarvoor ze werken en hebben veel inhoudelijke kennis” aldus Wim Aartse, Teammanager Bedrijfsvoering Samenleving bij de gemeente Wageningen.

Sinds de invoering van de decentralisaties diende de gemeente de nieuwe doelgroepen en het nieuwe aanbod te leren kennen en te sturen op zorgkwaliteit en budgetontwikkeling. Dit alles werd uitgevoerd binnen een constructie van regionale samenwerking op het gebied van zorginkoop. Rick heeft hier actief aan bijgedragen door het verbinden van opdrachtgever, opdrachtnemer en de interne klant. Niet alleen het verbinden, maar ook het tot stand brengen van samenwerking, het begeleiden van de transformatie, het budget bewaken en resultaatsturing stonden centraal tijdens de detachering.