Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormgegeven. Onze projectleider heeft samen met teamleider, beleidsmedewerkers, WMO-consulenten en backoffice de toekomstbeelden ontwikkelt waar Steenwijkerland met contractmanagement de komende jaren naar toe wil groeien. Ook de aansturing van de aanbieders voor de verschillende grootste contracten binnen de WMO is ingevuld. Het bestaande contract met de opdrachtnemer voor de WMO Hulpmiddelen werd ontbonden. De nieuwe Europese aanbesteding is in samenspraak met de interne stakeholders in de steigers gezet.