Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vormgegeven. Daarbij heeft onze projectleider zich vooral gefocust op de stip aan de horizon. Het samen ontwikkelen van de toekomstbeelden waar Steenwijkerland met contractmanagent de komende jaren naar toe zou willen groeien. En dat samen met teamleider, beleidsmedewerkers, wmo-consulenten en backoffice. Tegelijkertijd is de aansturing van de aanbieders voor de verschillende grootste contracten binnen de WMO ingevuld. Daarbij is voor de WMO Hulpmiddelen het contract met de huidige opdrachtnemer ontbonden en de nieuwe Europese aanbesteding in nauwe samenspraak met de interne stakeholders in de steigers gezet.