DE PSI ZEKERHEDEN

Uw inkoopspecialist

PSI adviseert u over alle mogelijke uitdagingen op het gebied van inkoop en aanbesteden en geeft u ondersteuning bij de uitvoering. Of het nu gaat om een simpele vraag of een complex traject.
We gaan daarbij uit van het principe dat inkoopresultaten direct moeten bijdragen aan uw organisatiedoelen en daarmee aan de maatschappelijke doelen die uw organisatie beoogt. Partnership is het uitgangspunt: samen met u stellen we de doelen op en samen met u realiseren we die. Op een innovatieve, professionele en persoonlijke manier.

PSI = Waarmaker

Omdat wij u de beste kwaliteit willen leveren, gaan binnen onze organisatie informeel leiderschap, actief verantwoordelijkheidsbesef en een goede werksfeer hand in hand. Medewerkers hebben een schat aan eigen kennis en ervaring en kunnen steeds terugvallen op de expertise van hun collega’s. Wij inspireren en vertrouwen elkaar en willen onszelf steeds verbeteren. Daarom investeren we voortdurend in onze eigen ontwikkeling en daarmee in u, onze klant. Dat maakt PSI een ‘waarmaker’, die keer op keer uitstekende resultaten boekt voor haar opdrachtgevers. Zij beoordelen de kwaliteit van onze dienstverlening gemiddeld met een ruime 8.

PSI samenwerking

  • Wij zorgen ervoor dat het einddoel wordt behaald: tijdens het proces spelen we in op veranderingen. Want gedoe is er altijd.
  • We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
  • We zijn praktische specialisten: we hebben verstand van zaken en gaan pragmatisch te werk.
  • We zijn oprecht betrokken en persoonlijk verbonden: iedere PSI’er op zijn/haar eigen manier.
  • We zorgen voor draagvlak via een goed doorlopen proces. Kortom, we zorgen ervoor dat het contract werkt.
  • U heeft zo min mogelijk kopzorgen tijdens het proces.
  • U voelt zich gehoord en geholpen: wij zijn namelijk kritisch en hebben het lef om door te vragen tot de kern, maar we doen het wel met liefde. We gaan er oprecht vanuit dat we op deze manier een organisatie beter laten functioneren.
  • We werken altijd samen met u.
  • We maken ons graag misbaar: we dragen kennis over zodat u ons uiteindelijk niet meer nodig heeft.
  • We maken uw verwachtingen waar én overtreffen ze graag: niet voor niets krijgen we in 100% van de eindevaluaties van onze opdrachten een rapportcijfer 8 of hoger.