Fysiek domein

In het fysieke domein ondersteunen wij bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor infrastructurele projecten en beheer en onderhoudscontracten voor de openbare ruimte.

Camerasystemen gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

Camerasystemen gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

Onze collega’s Edith Weersink en Demi Möllemann hebben onlangs de aanbesteding voor het onderhoud van het camerasysteem voor Openbare Orde en Veiligheid en de inzet van tijdelijk cameratoezicht voor de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam succesvol afgerond. Het gaat om het camerasysteem waarin de beelden van meer dan 250 camera’s naar één centrale uitkijkcentrale worden gebracht en centraal worden opgeslagen. De uitdaging bij deze aanbesteding was het creëren van een level playing field omdat het een bestaand camerasysteem betrof en de aanbesteding drie opdrachtgevers...

Lees meer

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Collega’s Jesse en Tim hebben de Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen begeleid voor SRO. De opdracht omvatte het onderhoud aan draagbare blustoestellen, blusdekens en brandhaspels op diverse locaties.

Lees meer

Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Collega Jesse zit sinds eind augustus 2017 tot en met maart 2018 gedetacheerd bij Cogas ter ondersteuning van de afdeling inkoop. Cogas is een regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente en de gemeente Hardenberg. Jesse houdt zich bezig met contractmanagement, aanbesteden en inkooptrajecten. Tevens is Jesse betrokken geweest bij het opstellen van addenda op overeenkomsten en onderhandelingen met aannemers.

Lees meer

Meervoudig onderhandse aanbesteding Verf en -benodigdheden SRO

Meervoudig onderhandse aanbesteding Verf en -benodigdheden SRO

Voor SRO begeleiden Agnes en Andrea de meervoudig onderhandse aanbesteding verf en verfbenodigdheden. SRO ondersteunt gemeenten bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van maatschappelijk vastgoed, zodat zij hun maatschappelijke functie zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Lees meer

Europese aanbesteding Levering, plaatsing en onderhoud ANPR Camerasysteem

Europese aanbesteding Levering, plaatsing en onderhoud ANPR Camerasysteem

Voor de gemeente Amsterdam begeleiden collega’s Edith en Agnes de Europese Aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een ANPR Camerasysteem. Vooraf is een marktconsultatie gehouden om er voor te zorgen dat de aanbesteding goed op de mogelijkheden van de markt aansluit. Een commercieel vertrouwelijke inlichtingenbijeenkomst maakt onderdeel uit van de aanbesteding vanwege de technische complexiteit en het uitvragen van delen van de keten in plaats van de gehele keten aan Opdrachtnemers.

Lees meer

Realisatie spoedproject camera’s Joodse Instellingen onder bestaand contract gemeente Amsterdam

Realisatie spoedproject camera’s Joodse Instellingen onder bestaand contract gemeente Amsterdam

Collega’s Edith en Maureen hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam intensief meegewerkt aan het realiseren van extra camera’s in de openbare ruimte in de gemeente Amsterdam. De bewakingsposten van de politie hebben plaatsgemaakt voor camera’s waarmee gebouwen als scholen, synagoges en musea worden bewaakt.

Lees meer