ICT

PSI helpt klanten niet alleen bij het aanbesteden van hardware of software, maar wordt ook gevraagd voor aanbestedingen voor ICT-toepassingen in het fysieke of sociale domein.

Aanbesteding afsluiten raamovereenkomst aanschaffen hardware – Plateau Integrale Kindcentra Assen

Aanbesteding afsluiten raamovereenkomst aanschaffen hardware – Plateau Integrale Kindcentra Assen

Plateau Integrale Kindcentra Assen nam in haar strategisch beleidsplan 2019-2023 ICT-doelstellingen op. PSI is gevraagd een Europese aanbesteding ICT Hardware voor de centrale inkoop van hardware in de markt te zetten. Op centraal niveau zijn met inschrijvers raamovereenkomsten voor de aanschaf afgesloten.

Hierdoor zijn de volgende voordelen ontstaan:
• schaalvoordeel resulterend in kostenbesparingen;
• uniformiteit in voorwaarden;
• borging en optimalisatie van de compatibiliteit en kwaliteit van ICT hardware;
gedegen contractmanagement en beheer, resulterend in ontlasting van (de ICT medewerkers van) de scholen.

De scope van de raamovereenkomst betrof daarnaast: levering van hardware, verlenen van aanvullende diensten zoals het instrueren van gebruikers bij de levering van schoolborden, het aansluiten van desktops, het bestikkeren van laptops en tablets, het leveren van aanverwante randapparatuur en accessoires als toetsenborden, opladers etc.

Europese aanbesteding Reistijdensoftware gemeente Amsterdam

Europese aanbesteding Reistijdensoftware gemeente Amsterdam

De Europese aanbesteding voor Reistijdensoftware van de gemeente Amsterdam kwam mede tot stand door de begeleiding van PSI. De ANPR-camera’s in Amsterdam kunnen verschillende soorten reistijden berekenen. Via diverse technisch complexe systemen geven zij deze data door aan de reistijdensoftware. Dit valt onder verkeersonderzoek. De andere twee toepassingen zijn handhaving en verkeersmanagement.

Aanbestedingen Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking

Aanbestedingen Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) is de partner voor sourcing, contractmanagement en inkoop van de overheid. De UBR|HIS voert de inkoopfunctie uit voor BZK, VWS, FIN, SZW, AZ en BUZA.

PSI is gevraagd haar expertise te leveren bij grootschalige complexe Europese ICT aanbestedingstrajecten:
• ICT-dienstverlener vinden voor P-Direkt (salaris- en personeelsadministratie) die in Adobe gemaakte formulieren om moet zetten naar SAPUI5 schermen.

• De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens leverancier nodig van apparatuur en programmatuur voor het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten voor RAAS-administraties. Geïntegreerde aanvraagstations zijn verbonden met apparatuur die document, (pas)foto, handtekening en vingerafdruk verwerkt.

• Begeleiden aanbesteding apparatuur voor aanvraag en uitgifte van elektronische UZI-passen en -servercertificaten t.b.v. UZI-register.

Europese aanbesteding Parkeermanagementsystemen gemeente Groningen

Europese aanbesteding Parkeermanagementsystemen gemeente Groningen

In samenwerking met parkeerexperts Spark begeleidde PSI een Europese aanbesteding Parkeermanagementsystemen voor 3 bestaande en 1 nieuwe parkeergarage in de gemeente Groningen. Doelstelling: Een soepele overgang naar de nieuwe situatie, inzicht geven in statistieken en apparatuur dat toekomstbestendig is en voorzien is van de laatste technieken. Belangrijk aspect is dat het parkeersysteem naadloos aansluit bij de parkeerwensen diverse bezoekers van stadion FC Groningen (van sponsoren tot seizoenkaarthouders) en een nabij gelegen sportschool, bioscoop en supermarkt. PSI organiseerde een marktconsultatie die helderheid gaf over de meest recente parkeermanagementsystemen in de aanbesteding en hoe duurzaamheid en social return op een slimme manier een plek kunnen krijgen.

Wil je meer weten over dit project of over een marktconsultatie? Neem contact op met PSI.

Begeleiding Europese aanbesteding ICT Hardware Stichting de Haagse Scholen

Begeleiding Europese aanbesteding ICT Hardware Stichting de Haagse Scholen

Stichting de Haagse Scholen schakelde PSI in om hen te begeleiden bij de Europese aanbesteding ICT Hardware. De Stichting Haagse Scholen bestaat uit 52 scholen in Den Haag.
De opdracht betrof advies en begeleiding bij strategische inkoop van computerapparatuur, tablets en digitale schoolborden. Ook de levering van randapparatuur en accessoires zoals toetsenborden en opladers slimmer inzetten was onderdeel van de opdracht. Een uitbreiding van de opdracht aan PSI was de inkoop van aanvullende diensten op de gekochte hardware, zoals de instructie aan de gebruikers bij de levering van de digitale schoolborden, het op de werkplek aansluiten van desktops en het bestickeren van laptops en tablets.