ADVIES INKOOPORGANISATIE

De inkoopfunctie: van strategisch belang

Inkoopresultaat moet direct bijdragen aan uw organisatiedoelen. Zo simpel is het. PSI ziet de inkoopfunctie dan ook als een strategisch middel om ‘te sturen met geld’. Die een verankerde rol verdient in uw organisatie. En dat is precies waar PSI u over adviseert en ondersteuning in biedt.

Uw inkoop slimmer, efficiënter en goedkoper

Hoe is de inkoopfunctie binnen uw organisatie geregeld? Is de functionaris een volwaardige, strategische gesprekspartner voor uw budgethouders? Ligt er een breed gedragen beleid en zijn alle processen in orde? Hoe is de samenwerking met andere afdelingen? Ofwel: kan uw inkoop slimmer, efficiënter en goedkoper? Als specialist in inkoopprofessionaliseringstrajecten weet PSI elke opdrachtgever te verrassen met nieuwe inzichten. Wij bieden u het advies en de best passende middelen om uw inkoopfunctie te borgen en verder te professionaliseren.

Van inkoopscan tot coaching

Als u wilt weten hoe de geldstromen in uw organisatie precies verlopen, is de spendanalyse van PSI een echte eye-opener. En bovendien een uitstekend startpunt voor professionalisering van uw inkoopfunctie. Daarna geeft het toevoegen van kwalitatieve aspecten een nader inzicht in de wensen van uw organisatie en kunnen we op basis daarvan samen de inrichting van de inkoopfunctie en het toepassen van het inkoopbeleid bepalen. Daarbij betrekken we niet alleen de inkoper(s) en direct verantwoordelijke, maar ook andere functionarissen. De budgethouder bijvoorbeeld: wat heeft hij of zij nodig om zo slim mogelijk om te gaan met het budget en de taken die gerealiseerd moeten worden? We helpen u om de inkooporganisatie zodanig te veranderen, dat uw organisatie daar direct rendement uit haalt. Wilt u uw inkoopfunctionaris helpen om zich te verder te ontwikkelen? Dan mag u vertrouwen op de deskundige coaching van PSI.

Meer weten?

Is het tijd voor een strategische inkoopfunctie binnen uw organisatie? Onze adviseurs vertellen graag in een persoonlijk gesprek hoe u dat met PSI bereikt. Mail of bel ons via 033 303 77 10.