Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud

Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud

Veenendaal heeft een divers groenareaal in de openbare buitenruimte. Om dit in stand te houden en te optimaliseren is het belangrijk dat goed beheer wordt uitgevoerd. PSI is gevraagd een aanbesteding te begeleiden voor het contracteren van verschillende aannemers voor dit groenareaal.

De gemeente Veenendaal heeft twee doelstellingen die zij wil behalen met de contracten die zij sluit:
• Het onderhoud van het groen contracteren waarbij het voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau;
• Overlast en hinder voor de bewoners beperken met in het bijzonder het waarborgen van verkeersdoorstroming op de hoofdstructuur;

Op basis van een EMVI-beoordeling met kwaliteit zijn aannemers geselecteerd die het beste aansloten bij deze doelstellingen.