Inzet Jan bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking

Inzet Jan bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking

Collega Jan Tempert ondersteunt sinds oktober 2017 bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking. De UBR|HIS is de partner voor sourcing, contractmanagement en inkoop en voert de inkoopfunctie uit voor zes (kern)departementen, te weten die voor BZK, VWS, FIN, SZW, AZ en BUZA.

De UBR|HIS verzorgt offertetrajecten, aanbestedingen, inkoopadvies, contractbeheer en contractmanagement voor deze klantenkring. Vanwege Jan zijn brede achtergrond in ICT wordt hij ingezet op grootschalige complexe Europese ICT aanbestedingstrajecten. Hij heeft momenteel drie lopende opdrachten. De eerste betreft het vinden van een ICT-dienstverlener voor P-Direkt (salaris- en personeelsadministratie) die in Adobe gemaakte formulieren om moet zetten naar SAPUI5 schermen.

De tweede opdracht is voor de Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens (onderdeel van het ministerie van BZK). Deze aanbesteding gaat over het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Hierbij dient er apparatuur en programmatuur voor de administraties van de Nederlandse reisdocumenten (RAAS) geleverd te worden. Dit vindt plaats m.b.v. (geïntegreerde) aanvraagstations waar allerlei apparatuur aan vast zit voor het verwerken van document, (pas)foto, handtekening en vingerafdruk. De aanvraagstations worden geleverd aan overheidsinstanties die ze voor hun taken nodig hebben.

De laatste opdracht betreft een opdracht voor het CBIG (onderdeel van het ministerie van VWS). Deze aanbesteding gaat over het aanvragen en uitgeven van UZI-passen en -servercertificaten ten behoeve van het UZI-register (www.uziregister.nl). Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) geeft een elektronisch paspoort, de UZI-pas, uit speciaal voor mensen die met zorggegevens werken en geeft een elektronische identiteit uit die gebruikt kan worden in systemen van zorgverleners.

Enerverende en uitdagende opdrachten waar Jan zijn tanden in vast bijt. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Jan.