Kennis update medewerkers PSI

Kennis update medewerkers PSI

In de afgelopen periode hebben ook PSI-medewerkers Edith, Jesse, Henk en Nanda hun kennis uitgebreid. Zij hebben de opleidingen Twee-fasen aanbesteden (IBR), UAV-GC en UAV-basis (CROW) met enthousiasme gevolgd. CROW biedt de cursussen zowel online aan als op locatie – volgens de coronarichtlijnen van RIVM. De cursussen op locatie duren een hele dag, online cursussen een dagdeel.

Twee-fasen aanbesteden: bouwteams
Edith volgde de cursus Twee-fasen aanbesteden. Deze cursus is voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding of uitvoering van het werk met een bouwteam of overweegt een bouwteamovereenkomst te gaan toepassen. Werken in een bouwteam is samenwerken.
Na het volgen van deze cursus heb je kennis van het twee-fasen aanbesteden, hoe je een bouwteam-overeenkomst opstelt en weet je de verschillende stappen die er genomen moeten worden tijdens het werken met een bouwteamovereenkomst. Je kent de belangrijkste verantwoordelijkheden voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer en je kunt de contractkeuzes voor het bouwteam onderbouwen.

UAV-GC
Jesse heeft de online basiscursus UAV-GC gevolgd. In deze cursus verdiepen betrokkenen bij het opstellen of uitvoeren van geïntegreerde contracten of bij het opstellen van aanbiedingen op basis van een geïntegreerde uitvraag, hun kennis en kunde. De UAV-GC 2005 is ook zeer geschikt voor diegenen die meer willen weten over de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij geïntegreerde contracten.

De volgende onderwerpen kwamen hier aan de orde:
• Samenwerkingsconcept
• Contractkader
• Bodemaspecten en vergunningen
• Toetsen en accepteren
• Betalen en wijzigen
• Opleveren en aansprakelijkheid
De cursus leert je de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de UAV-GC toe te passen en weet je hoe de documentatiestructuur van de UAV-GC eruit ziet. Je bent ook op de hoogte van een aantal specifieke voorwaarden van de UAV-GC.

UAV Basis
Henk en Nanda volgden de cursus UAV Basis. Een cursus voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en/of begeleiding van bestekken in de GWW- en groensector waaraan de UAV 2012 ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld bestekschrijvers, calculatoren, projectleiders, uitvoerders en directievoerders. De theorie wordt overgebracht aan de hand van onderwerpen uit de praktijk en door de cursisten ingebrachte, praktijksituaties en -vragen. 
Onderwerpen tijdens de cursus:
• Aanvang van het werk
• Rechten en plichten
• Bestek en tegenstrijdigheden
• Bouwstoffen
• Betaling
• Meer en minder werk
• Schade en gebreken
• Onvoldoend werk
• Opneming en oplevering
Het doel van de cursus UAV Basis is cursisten de basiskennis van UAV 2012 mee te geven en dat je de opgedane kennis bij vragen in het bouwproces op een juiste wijze kan toepassen.