Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen

Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279/23). De drempelbedragen gaan voor het eerst sinds lange tijd iets omlaag (3,5%). Drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Kijk op deze link voor een overzicht van deze drempelbedragen.  ©helpdeskaanbesteden.nl