Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Collega Jesse zit sinds eind augustus 2017 tot en met maart 2018 gedetacheerd bij Cogas ter ondersteuning van de afdeling inkoop. Cogas is een regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente en de gemeente Hardenberg. Jesse houdt zich bezig met contractmanagement, aanbesteden en inkooptrajecten. Tevens is Jesse betrokken geweest bij het opstellen van addenda op overeenkomsten en onderhandelingen met aannemers.