ONZE MISSIE, VISIE & WERKWIJZE

PSI werkt al sinds 1995 als inkoopadviesbureau vooral voor decentrale overheden. De overheid moet steeds goedkoper, efficiënter en effectiever handelen. Als PSI zijn wij een onafhankelijke schakel tussen de overheid en de markt: wij organiseren innovatie via slimme inzet van de markt.

Wij adviseren niet alleen maar, we zijn vooral ook doeners. Door een hoge mate van standaardisatie werken we projectmatig en gestructureerd. Ons uitgangspunt daarbij is dat de organisatie van de klant ná de contractering van hetgeen is ingekocht of aanbesteed, beter functioneert.

Om zo dicht mogelijk bij onze klanten te staan, werken wij vanuit ons kantoor in Amersfoort. Onze medewerkers werken op Hbo- en WO-niveau. Zij worden voortdurend getraind en opgeleid om de kwaliteit van onze dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Onze missie en visie

De missie van PSI is om te zorgen dat opdrachtgevers Inkoop als strategisch vraagstuk (h)erkennen en om ze te ondersteunen om Inkoop te ontwikkelen en in te richten zodat Inkoop bijdraagt aan realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Werkwijze

De kern van de vraag

In ons werk staan we altijd náást de budgethouder, de interne klant, en vragen we door tot de kern: we verdiepen ons in de context van de vraagstelling, de vraagsteller én het klantsysteem.

Alleen op die manier krijgen we inzicht in het échte probleem en bepalen we gezamenlijk wat de best passende oplossing is.

Om tot de oplossing te komen, kun je alleen geen rechte weg bewandelen, want gedoe is er altijd. Wij weten in te spelen op de veranderingen en zorgen ervoor dat het einddoel behaald wordt.

Inkoop is óók een strategisch vraagstuk

Inkoop is ook een strategisch vraagstuk.

Intern móet er een link zijn tussen het tactische en strategische niveau. Want het tactische niveau, daar waar de contacten worden afgesloten, verandert alleen als het strategisch niveau, het management, de kaders stelt en richting geeft. Maar dat gebeurt niet altijd. Want er bestaat bij het management vaak een blinde vlek voor wat inkoop kan betekenen op het strategische niveau. Het management moet je dus bewust betrekken. Wij helpen om dit gesprek op gang te brengen én te houden.

Onderdeel van dat gesprek is om te bepalen met welke leveranciers je een relatie aan wilt gaan, op welke manier en voor welk contract je, op welk niveau aan contractmanagement doet. Inkoop richt je in per domein. Want daar waar bij een groot bouwproject inkoop en contractmanagement een belangrijk onderdeel uitmaken van het primaire proces, is dat bij pennen en potloden echt anders.

Passend contracteren

Passend contracteren is de sleutel. Wat is de beste oplossing voor het échte probleem, hoe betrek je daar op de juiste manier de markt bij en welke contractvorm past daarbij? De markt doet slimme dingen, maar moet daartoe wel geprikkeld worden. Wij weten hoe dat op een slimme manier kan en organiseren kennis via ons netwerk.

Wij kijken daarbij ook naar wat een klant(systeem) aankan: een contract is pas passend als er ook draagvlak voor is.

De overheid moet steeds efficiënter en effectiever handelen. Zij heeft daarvoor de markt nodig. De markt is de expert en loopt voorop. Zij bedenken eerder de best passende oplossingen voor het probleem  als ze op de juiste manier worden gestimuleerd. Wij helpen om de juiste marktpartij te vinden. Wij zijn een schakel tussen markt en overheid.

Wij doen dat overigens wel op een onafhankelijke manier. Wij hebben geen banden met marktpartijen, maar snappen wel hoe de markt werkt.

Contractmanagement

Wij helpen de opdrachtgever om zijn rol goed te vervullen. Want als opdrachtgever moet je wel durven om je rol op te pakken.

Wij helpen ook om contractmanagement op alle niveaus goed in te richten. Niet alleen op tactisch niveau heb je als opdrachtgever contact met je opdrachtnemer, dit gebeurt juist ook op strategisch niveau.

Nog te vaak belandt een contract na een aanbesteding in de la, terwijl contractmanagement het succes van je contract bepaalt.