OPDRACHTGEVERS

Op het gebied van inkoop helpt PSI organisaties in de publieke sector vooruit. PSI ondersteunt onder andere bij het implementeren en borgen van een efficiënt inkoopproces en het behouden van kwaliteit van dienstverlening door efficiënt contractmanagement en contractbeheer. PSI is actief in vier domeinen: Fysiek, Sociaal en ICT en Organisatie Inrichting. De opdrachtgevers zijn heel verschillend: provincies, grote en kleine gemeenten en onderwijsinstellingen. Bij veel gemeenten is PSI zelfs de vaste inkoopadviseur. Onze klanten kunnen bovenstaande beamen. Wilt u specifieke referenties of informatie over de projecten? Mailt u naar info@psi-inkoop.nl of bel ons 033 303 77 10.

Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud

Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud

Veenendaal heeft een divers groenareaal in de openbare buitenruimte. Om dit in stand te houden en te optimaliseren is het belangrijk dat goed beheer wordt uitgevoerd. PSI is gevraagd een aanbesteding te begeleiden voor het contracteren van verschillende aannemers voor dit groenareaal.

De gemeente Veenendaal heeft twee doelstellingen die zij wil behalen met de contracten die zij sluit:
• Het onderhoud van het groen contracteren waarbij het voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau;
• Overlast en hinder voor de bewoners beperken met in het bijzonder het waarborgen van verkeersdoorstroming op de hoofdstructuur;

Op basis van een EMVI-beoordeling met kwaliteit zijn aannemers geselecteerd die het beste aansloten bij deze doelstellingen.

Openbare Europese aanbesteding ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

Openbare Europese aanbesteding ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

De gemeente Woerden gaat een aantal grote verkeersprojecten realiseren. Hierbij zijn advies- en ingenieursdiensten nodig. Het project Brug Woerden-West evenals de Harmelerwaard vragen vergelijkbare kwaliteiten en ervaring. Gemeente Woerden nodigde PSI uit de aanbesteding voor ingenieursdiensten te begeleiden. Complex in dit proces, waarin deze projecten tot stand moeten komen, is dat de gemeente in samenhang thema’s van inhoudelijke kennis en ervaring wil benutten. Zo wordt in deze projecten samenhangend uitvoering gegeven aan de verkeersstrategie, is er sprake van het realiseren van een beweegbare brug over de Oude Rijn en – zeker bij de Brug Woerden-West – gaat het om complexe binnenstedelijke inpassing.

Het inschakelen van PSI had als resultaat een langdurige raamovereenkomst op basis van vertrouwen en samenwerking.

Spendanalyse geeft Veenendaal inzicht in uitgaven

Spendanalyse geeft Veenendaal inzicht in uitgaven

Voor de gemeente Veenendaal leverde PSI een spendanalyse van het eerste halfjaar van 2019. Deze heeft tot resultaat dat de gemeente op elk niveau binnen de organisatie inzicht heeft in haar uitgaven. Met deze betrouwbare en actuele inkoopgebonden analyse kunnen de adviseurs op de afdeling financiën van de gemeente nog meer in control zijn met de gemeentelijke uitgaven. Waar nodig en gewenst kan PSI adviseren over mogelijkheden tot besparing, strategie en professionalisering.

Bouw Kindcentrum Delfzijl West

Bouw Kindcentrum Delfzijl West

De gemeente Delfzijl heeft het voornemen basisonderwijs toekomstbestendig te maken. Een groot aantal basisscholen wil zij onderbrengen in het eind zomer 2021 te realiseren Kindcentrum Delfzijl West. Dit betekent voor de nabije toekomst dat opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak te vinden is. PSI is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Het verwachte resultaat voor de gemeente Delfszijl: een contract voor de bouw van kindcentrum Delfzijl West dat voldoet aan de eisen en wensen van de gemeente.

Ondersteuning Vergunningsverleningstraject kramenzetters Amsterdamse markten

Ondersteuning Vergunningsverleningstraject kramenzetters Amsterdamse markten

Voor het zetten van kramen op de Amsterdamse warenmarkten is een vergunning vereist. PSI begeleidt de gemeente Amsterdam bij de voorbereiding en de uitvoering van de openbare toetsingsprocedure die hoort bij het verstrekken van deze vergunningen.

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de WMO vormgegeven. Onze projectleider ontwikkelde samen met teamleider, beleidsmedewerkers, WMO-consulenten en backoffice de toekomstbeelden waar Steenwijkerland met contractmanagement de komende jaren naar toe wil groeien. Ook de aansturing van de aanbieders voor de grootste contracten binnen de WMO is ingevuld. Het bestaande contract met de opdrachtnemer voor de WMO Hulpmiddelen werd ontbonden. PSI zette in samenspraak met de stakeholders de nieuwe Europese aanbesteding in de steigers.