Openbare Europese aanbesteding ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

Openbare Europese aanbesteding ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

De gemeente Woerden gaat een aantal grote verkeersprojecten realiseren. Hierbij zijn advies- en ingenieursdiensten nodig. Het project Brug Woerden-West evenals de Harmelerwaard vragen vergelijkbare kwaliteiten en ervaring. Gemeente Woerden nodigde PSI uit de aanbesteding voor ingenieursdiensten te begeleiden. Complex in dit proces, waarin deze projecten tot stand moeten komen, is dat de gemeente in samenhang thema’s van inhoudelijke kennis en ervaring wil benutten. Zo wordt in deze projecten samenhangend uitvoering gegeven aan de verkeersstrategie, is er sprake van het realiseren van een beweegbare brug over de Oude Rijn en – zeker bij de Brug Woerden-West – gaat het om complexe binnenstedelijke inpassing.

Het inschakelen van PSI had als resultaat een langdurige raamovereenkomst op basis van vertrouwen en samenwerking.