ORGANISATIE INRICHTING

PSI helpt bij het organiseren van het inkoopproces en -strategie, voert aanbestedingen uit en/of fungeert als inkoopafdeling op afstand. In welke rol dan ook: onze focus ligt nooit alleen op procedures en besparingen, maar ook op het creëren van maatschappelijke waarde en kennisoverdracht. U kunt ook bij PSI terecht voor het opstellen van het inkoopbeleid, categorieplannen of spendanalyses.

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

Om de inkoopfunctie van de gemeente Den Haag verder te professionaliseren heeft zij de PSI gevraagd haar hierin te begeleiden. In samenwerking met het directieteam
ondersteunt PSI de verantwoordelijke budgethouders pro-actief bij het uitvoeren van aanbestedingen. Bij dit verandertraject zette PSI UAV-GC contracten in waarmee de budgethouders ervaring opdoen. Een Tenderboard is ingesteld voor alle projecten boven de €200.000. Dit geeft de mogelijkheid in een vroeg stadium over risico-verdeling na te denken en een inkoopstrategie op te stellen.

PSI was vier jaar gedetacheerd en gaf leiding aan het bureau Inkoop. “PSI is een ervaren adviseur op het gebied van inkoop, aanbestedingen en het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit bureau is in staat met kracht van argumenten veranderingen op gang te brengen, en deze vervolgens te borgen in de organisatie. Drive en enthousiasme van PSI maakt energie los die een professionaliseringstraject tot een succes maken.”