ORGANISATIEADVIES EN INFORMATIEMANAGEMENT

Om een opdrachtgever te helpen bij het oplossen van het vraagstuk is het nodig om scherp zicht te hebben op de kern ervan. Regelmatig blijkt die kern van een vraagstuk niet zozeer te liggen bij inkoop zelf. Het gaat dan om andere zaken. Bijvoorbeeld om goed begrip van de behoefte, de ‘vraag-achter-de-vraag’. Om de inrichting of de uitvoering van het werk. Of om effectieve afstemming van tactische of strategische doelen die een organisatie nastreeft. We hebben een brede en jarenlange ervaring met inkoopvraagstukken. Vanuit die achtergrond hebben we de vaardigheden opgebouwd om ook in een bredere context dan alleen Inkoop onze klanten te kunnen helpen met het scherp krijgen en oplossen van organisatievraagstukken.

Informatiemanagement zien wij verder als een specifiek voorbeeld van een organisatievraagstuk. In het licht van de verregaande informatisering van producten en diensten die organisaties hun klanten of burgers leveren, speelt informatie een grote rol in bijna alle organisatievraagstukken. Bij het doorgronden van het vraagstuk van een klant en bij het ontwikkelen en effectief inzetten van oplossingen benutten we onze kennis van informatiemanagement.