OPDRACHTGEVERS

Van grote provincies tot kleine gemeentes, van onderwijsinstellingen tot non-profitorganisatie: op het gebied van inkoop helpt PSI elke organisatie vooruit. Al meer dan 100 klanten kunnen dat beamen.  Wilt u meer specifieke referenties of meer informatie over de projecten? Mail gerust info@psi-inkoop.nl of bel 033 303 77 10.

GEMEENTEN

Van de ruim 400 gemeenten hebben meer dan 100 gemeenten al gebruik gemaakt van onze dienstverlening. Van klein tot groot. Bij veel gemeenten is PSI zelfs de vaste inkoopadviseur. Wij helpen bij het organiseren van het inkoopproces, voeren aanbestedingen uit en/of fungeren als inkoopafdeling op afstand. In welke rol dan ook: onze focus ligt nooit alleen op procedures en besparingen, maar ook op het creëren van maatschappelijke waarde.
Lees meer …

ONDERWIJS

Forse kortingen op de begroting, afnemende aantallen leerlingen, de verwachte overdracht van buitenonderhoud van schoolgebouwen: ook bij onderwijsinstellingen wordt inkoopprofessionaliteit een steeds belangrijker onderwerp. PSI helpt hen bij het implementeren en borgen van een efficiënt inkoopproces en het behouden van inkoopvoordeel via contractmanagement en contractbeheer.
Lees meer …

WATERSCHAPPEN

Samenwerken op het gebied van inkoop is één van de speerpunten van de waterschappen. PSI is gespecialiseerd in het begeleiden van dergelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast ondersteunen en faciliteren we ook diverse waterschappen en voeren aanbestedingen voor hen uit. Business gedreven inkopen en werken én denken vanuit de rol van de budgethouder staan hierbij centraal.
Lees meer …

PROVINCIES

Provincies verzorgen jaarlijks veel Europese aanbestedingen, die soms erg complex zijn. De gespecialiseerde kennis van PSI op het gebied van innovatieve aanbestedingsconcepten komt hierbij goed van pas. Zeker omdat de traditionele procedures – openbaar/niet openbaar of op basis van EMVI of laagste prijs – niet altijd leiden tot het gewenste resultaat.
Lees meer …

OVERIG

Er zijn diverse organisaties die de inkoopfunctie uitbesteden aan PSI. Wij stellen voor hen jaarplannen op voor inkoopprojecten en trainen en ondersteunen medewerkers om professioneel opdrachtgeverschap te ontwikkelen. Dat verbetert de kwaliteit van de inkoop én bespaart jaarlijks grote sommen geld.
Lees meer …