Q&A: Inhuur van ZZP’ers, hoe zit het ook alweer?

Q&A: Inhuur van ZZP’ers, hoe zit het ook alweer?

Wet DBA
Op 1 mei 2016 is de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Het doel van die wet is om schijnconstructies tegen te gaan. Een ZZP’er wordt ingehuurd, terwijl er eigenlijk sprake is van fictief dienstverband.
Als opdrachtgever moet je aantonen dat er geen fictief dienstverband is. Als de Belastingdienst achteraf anders oordeelt, ben je als opdrachtgever de sjaak. Niet alleen moet je dan alsnog de loonheffingen en sociale premies betalen, maar je kunt ook een boete krijgen.

Hoe toetst de Belastingdienst? 
De Belastingdienst toetst of er echt geen sprake is van een dienstverband. Als je een opdracht geeft aan een zelfstandige, maak je een overeenkomst waar je alle afspraken in zet. De Belastingdienst toetst die overeenkomst vervolgens. Ze letten daarbij op een aantal punten:
• Is de opdrachtnemer verplicht om voor de opdrachtgever te werken?
• Heeft de opdrachtgever de plicht om de opdrachtnemer voor het werk te betalen?
• Wat is de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever?
Om er zeker van te zijn dat je als opdrachtgever geen risico loopt, adviseert de Belastingdienst om hun modelovereenkomsten te gebruiken. Die zijn al getoetst.

Ok, maar welke modelovereenkomst gebruik ik dan?
Er bestaan al ruim 800 modelovereenkomsten. Het is dus heel verstandig om één van die voorbeelden te gebruiken én om hem voor te leggen aan de Belastingdienst.
En zorg ervoor dat je in de praktijk ook volgens die overeenkomst handelt. Want als je teveel afwijkt, ben je als opdrachtgever alsnog de klos en moet je betalen.

Vanaf wanneer toetst de Belastingdienst?
Dat doen ze pas vanaf 1 juli 2018.

Meer weten?

5 verhalen die elke aanbestedingsadviseur moet lezen
 

Dit moet je weten over aanbesteden
 

close-link