Q&A: Wat is stakeholder management?

Q&A: Wat is stakeholder management?

Q&A: wat is stakeholder management?
Een stakeholder is een belanghebbende. Een persoon of groep die het bereiken van een doel kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Positief of negatief.
Stakeholder management betekent dat je een plan maakt, uitvoert en bijhoudt hoe je met deze belanghebbenden omgaat.
Hoe doe je dit in een inkoop- of aanbestedingstraject?

  1. Stel de context vast van je traject: wat is de scope en wat zijn de doelstellingen?
  2. Bepaal wie de stakeholders zijn: dat kunnen afdelingen van je eigen organisatie zijn of de politiek, maar ook mensen van buiten. Denk aan buurtbewoners of de leverancier.
  3. Analyseer de stakeholders: welk belang heeft iedere stakeholder en in hoeverre kan hij/zij het project beïnvloeden? Breng bij deze stap ook in kaart wat de onderlinge relatie is tussen de stakeholders.
  4. Behandel en evalueer de stakeholders: afhankelijk van de mate waarin iemand invloed heeft op het traject en daardoor beïnvloed wordt, bepaal je de wijze waarop je iemand bij het project betrekt.
  5. Borg en monitor wat je doet: veranderingen gedurende het proces verwerk je voortdurend zoals beschreven in stap 3 en 4.

Voor meer theorie, zie het boek Inkoop in strategisch perspectief – Shoppen voor professionals.
Weten hoe wij als PSI hier aandacht aan besteden? Neem contact met ons op.

5 verhalen die elke aanbestedingsadviseur moet lezen
 

Dit moet je weten over aanbesteden
 

close-link