Raamovereenkomst gladheidsbestrijding in Woerden en Oudewater

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding in Woerden en Oudewater

PSI begeleidde de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater bij het afsluiten van een Raamovereenkomst voor Gladheidsbestrijding. De periode tot aanvang van het Strooiseizoen 2020 – 2021 wordt gebruikt om de gladheidsbestrijding te organiseren. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Tot de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer – niet limitatief – behoren:
• Leveren en de opslag van dooimiddelen;
• Ter beschikking stellen van de voertuigen;
• Opslag voor het ter beschikking gestelde gladheidsbestrijdingsmaterieel gedurende de gehele looptijd van het contract;
• Consignatiedienst; spoedeisend werk verrichten bij onvoorziene omstandigheden zoals storingen en calamiteiten;
• Na oproep uitvoeren van Strooiacties.

De Raamovereenkomst met de opdrachtnemer is ingegaan op 1 april 2020.