Redt Inkoop ons uit de crisis?

Redt Inkoop ons uit de crisis?

De coronacrisis deed mij denken aan een discussie die ik jaren geleden had met een toenmalige opdrachtgever. Onze discussie ging over calamiteiten. Die opdrachtgever was verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen. Ook toen al vonden regelmatig ongelukken plaats op de wegen. Daar ontstond dan schade door aan de weg, en dus moesten dan met spoed reparaties worden uitgevoerd.

Onze discussie ging erover of je voor dergelijke spoedreparaties een raamovereenkomst kon afsluiten. Mijn opdrachtgever vond van niet. Je wist tenslotte nooit wanneer en waar een ongeluk plaatsvond. Ik vond van wel. Je kunt ongelukken niet voorspellen: niet hoeveel er zullen zijn, wanneer ze plaatsvinden, en ook niet waar dat gebeurt. Maar één ding is te voorspellen en zelfs zeker: er zullen ongelukken plaatsvinden. Je kunt dan ook een raamovereenkomst afsluiten op de zekerheid dat er spoedreparaties moeten plaatsvinden.

De huidige coronacrisis is uniek, heftig en onverwacht. En toch brengt deze situatie bij mij dezelfde gedachte naar boven. We wisten dat er ooit een pandemie zou komen. Alleen wisten we niet wanneer dat zou gebeuren. Als we meer in scenario’s hadden gedacht van bijzondere gebeurtenissen: gebeurtenissen met grote gevolgen, die hoogstwaarschijnlijk een keer plaatsvinden, maar waarbij we niet weten wanneer…. hadden we dan misschien contracten kunnen sluiten voor een aantal gevolgen? En waren dan de grote tekorten aan beschermingsmiddelen misschien te voorkomen geweest?

Denk even mee: we weten dat er keer een pandemie komt. Hadden we dan met die kennis dan scenario’s kunnen uitdenken over wat ervoor nodig is om deze pandemie goed te bestrijden? Hadden we kunnen bedenken dat je dan heel veel beschermingsmiddelen nodig hebt?

Ik denk het wel. We hadden kunnen weten wat er zoal gebeurt bij een crisis: daarvoor hoef je alleen maar naar de beelden van de ebolacrisis in Afrika te kijken. Wat kunnen we hier van leren? We hebben weer eens ervaren dat een zekere gebeurtenis waarvan iedereen hoopt dat die nooit voorkomt toch plaatsvindt en de hele wereld in een crisis stort. Het lijkt me de hoogste tijd om meer tijd te besteden aan het nadenken over dat soort gebeurtenissen. Wat zijn zoal mogelijke gevolgen? En wat zijn essentiële zaken om over te beschikken? Zo kunnen we bedenken welke contracten daarvoor nodig zijn.

Calamiteiten raamcontracten voor spoedreparaties zijn er inmiddels ook.