Referentieprojecten

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormgegeven. Onze projectleider heeft samen met teamleider, beleidsmedewerkers, WMO-consulenten en backoffice de toekomstbeelden ontwikkelt waar Steenwijkerland met contractmanagement de komende jaren naar toe wil groeien. Ook de aansturing van de aanbieders voor de verschillende grootste contracten binnen de WMO is ingevuld. Het bestaande contract met de opdrachtnemer voor de WMO Hulpmiddelen werd ontbonden. De nieuwe Europese aanbesteding is in samenspraak met de interne stakeholders in de steigers...

Camerasystemen gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

Camerasystemen gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

Onze collega’s Edith Weersink en Demi Möllemann hebben onlangs de aanbesteding voor het onderhoud van het camerasysteem voor Openbare Orde en Veiligheid en de inzet van tijdelijk cameratoezicht voor de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam succesvol afgerond. Het gaat om het camerasysteem waarin de beelden van meer dan 250 camera’s naar één centrale uitkijkcentrale worden gebracht en centraal worden opgeslagen. De uitdaging bij deze aanbesteding was het creëren van een level playing field omdat het een bestaand camerasysteem betrof en de aanbesteding drie opdrachtgevers...

Inzet Arjen bij de gemeente Oss

Inzet Arjen bij de gemeente Oss

Collega Arjen heeft in het eerste kwartaal van 2018 de afdeling Bedrijfsvoering Sociaal Domein ondersteund als senior inkoopadviseur. De opdracht van Arjen betrof het vormgeven aan en professionaliseren van het inkoopproces ten behoeve van de afdelingen Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening.

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Collega’s Jesse en Tim hebben de Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen begeleid voor SRO. De opdracht omvatte het onderhoud aan draagbare blustoestellen, blusdekens en brandhaspels op diverse locaties.

Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Collega Jesse zit sinds eind augustus 2017 tot en met maart 2018 gedetacheerd bij Cogas ter ondersteuning van de afdeling inkoop. Cogas is een regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente en de gemeente Hardenberg. Jesse houdt zich bezig met contractmanagement, aanbesteden en inkooptrajecten. Tevens is Jesse betrokken geweest bij het opstellen van addenda op overeenkomsten en onderhandelingen met aannemers.

Meervoudig onderhandse aanbesteding Verf en -benodigdheden SRO

Meervoudig onderhandse aanbesteding Verf en -benodigdheden SRO

Voor SRO begeleiden Agnes en Andrea de meervoudig onderhandse aanbesteding verf en verfbenodigdheden. SRO ondersteunt gemeenten bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van maatschappelijk vastgoed, zodat zij hun maatschappelijke functie zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.