SOCIAAL DOMEIN

In het sociale domein ondersteunt PSI bij aanbestedingstrajecten in het kader van de decentralisatie van de zorg. Ook wordt PSI regelmatig gevraagd voor het opzetten van contractmanagement in het sociale domein zoals WMO hulpmiddelen, WMO ondersteuning, schulddienstverlening.

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de WMO vormgegeven. Onze projectleider ontwikkelde samen met teamleider, beleidsmedewerkers, WMO-consulenten en backoffice de toekomstbeelden waar Steenwijkerland met contractmanagement de komende jaren naar toe wil groeien. Ook de aansturing van de aanbieders voor de grootste contracten binnen de WMO is ingevuld. Het bestaande contract met de opdrachtnemer voor de WMO Hulpmiddelen werd ontbonden. PSI zette in samenspraak met de stakeholders de nieuwe Europese aanbesteding in de steigers.

Gemeente Oss vraagt begeleiding PSI

Gemeente Oss vraagt begeleiding PSI

Gemeente Oss: “Met kennis van zaken heeft PSI de opdracht conform afspraken en naar tevredenheid uitgevoerd”.  De reactie van de gemeente betrof de verschillende taken die PSI uitvoerde voor de afdeling Bedrijfsvoering Sociaal Domein. Vormgeven aan en professionaliseren van het inkoopproces ten behoeve van de afdelingen Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. Continuering van de inkoopfunctie bij het wisselen van inkoopadviseurs. Training en coaching on-the-job van de nieuwe adviseur.

Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

“We zijn uitermate tevreden over de inzet en betrokkenheid van PSI. PSI is een betrouwbare partner, medewerkers zijn betrokken met de organisatie waarvoor ze werken en hebben veel inhoudelijke kennis”, aldus de Teammanager Bedrijfsvoering Samenleving bij de gemeente Wageningen. Een reactie op de ruim anderhalf jaar dat de gemeente Wageningen PSI in huis had. Als contractmanager voor WMO en de Jeugdwet, bij aanbestedingen en professionalisering van de inkoopfunctie samenleving. PSI droeg daarnaast actief bij aan het verbinden van opdrachtgever, opdrachtnemer en de interne klant. Tijdens de detachering stonden het tot stand brengen van samenwerking, het begeleiden van de transformatie, het budget bewaken en resultaatsturing centraal.

Nieuwe doelgroepen en het nieuwe aanbod leren kennen en sturen op zorgkwaliteit en budgetontwikkeling was de uitdaging van de gemeente. Uit te voeren binnen een constructie van regionale samenwerking op het gebied van zorginkoop.

Projectbegeleiding – Basisondersteuning BMWE gemeenten – Best Value aanpak

In 2017 startten de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond, afgekort BMWE, met de Europese aanbesteding van Basisondersteuning. BMWE besteedt aan in drie percelen: Maatschappelijk werk & Welzijnswerk, Jongerenwerk en Cliëntondersteuning. PSI adviseerde de Best Value-methodiek (ook wel prestatie-inkoop genoemd) voor deze aanbesteding en begeleidde de gemeente bij het Best Value-proces. Naast de begeleiding van het proces was PSI projectondersteuner van dit omvangrijke project.