Sociaal Domein

In het sociale domein ondersteunt PSI bij aanbestedingstrajecten in het kader van de decentralisatie van de zorg. Ook wordt PSI regelmatig gevraagd voor het opzetten van contractmanagement in het sociale domein zoals WMO hulpmiddelen, WMO ondersteuning, schulddienstverlening.

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Contractmanagement WMO Gemeente Steenwijkerland

Voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland heeft PSI ad interim het Contractmanagement voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormgegeven. Onze projectleider heeft samen met teamleider, beleidsmedewerkers, WMO-consulenten en backoffice de toekomstbeelden ontwikkelt waar Steenwijkerland met contractmanagement de komende jaren naar toe wil groeien. Ook de aansturing van de aanbieders voor de verschillende grootste contracten binnen de WMO is ingevuld. Het bestaande contract met de opdrachtnemer voor de WMO Hulpmiddelen werd ontbonden. De nieuwe Europese aanbesteding is in samenspraak met de interne stakeholders in de steigers...

Lees meer

Inzet Arjen bij de gemeente Oss

Inzet Arjen bij de gemeente Oss

Collega Arjen heeft in het eerste kwartaal van 2018 de afdeling Bedrijfsvoering Sociaal Domein ondersteund als senior inkoopadviseur. De opdracht van Arjen betrof het vormgeven aan en professionaliseren van het inkoopproces ten behoeve van de afdelingen Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening.

Lees meer

Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

Gedurende de periode van januari 2016 tot en met juni 2017 is collega Rick voor 3 dagen per week gedetacheerd geweest bij gemeente Wageningen als contractmanager voor WMO en de Jeugdwet. Daarnaast was hij nauw betrokken bij aanbestedingen en het professionaliseren van de inkoopfunctie samenleving. 

Lees meer

Projectondersteuning – Basisondersteuning BMWE gemeenten – Best Value aanpak

De ‘BMW-gemeenten’ (Bedum, De Marne en Winsum) voeren gezamenlijk een project uit. In 2017 zullen de gemeenten Bedum / de Marne / Winsum / Eemsmond afgekort BMWE aanvangen met de Europese aanbesteding van Basisondersteuning. Anouk Lorist is vanuit PSI betrokken bij dit project en zal Natasja ondersteunen gedurende deze aanbesteding als projectondersteuner.

Lees meer