Q&A: Wat is indexeren en hoe zorg je dat je dit goed vastlegt in je contract?

Q&A: Wat is indexeren en hoe zorg je dat je dit goed vastlegt in je contract?

Indexeren is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het reële bedrag gelijk blijft, dat wil zeggen dat het dezelfde (gemiddelde) koopkracht blijft vertegenwoordigen.

Vaak wordt in een contract vastgelegd dat opdrachtnemer na een bepaalde periode jaarlijks mag indexeren.
Tip: leg vast op basis van welke indexatie de opdrachtnemer mag indexeren om discussie te voorkomen.

Meer weten over indexeren? Mail Jesse.

5 verhalen die elke aanbestedingsadviseur moet lezen
 

Dit moet je weten over aanbesteden
 

close-link