Waterschappen

Inkoopadviseur Het Waterschapshuis

Inkoopadviseur Het Waterschapshuis

Bij het Waterschapshuis heeft Anouk van april tot eind september 2017 gedetacheerd gezeten. Anouk voerde zelfstandig enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen uit.

Lees meer

Inkooppakketstrategie Waterkracht

Collega Vincent van der Linden is als projectleider ingehuurd om voor de vier samenwerkende waterschappen onder de noemer van ‘Waterkracht’ (Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland) een tweetal inkooppakketstrategieën vorm te geven. Deze samenwerking heeft de doelstelling om gezamenlijk de kosten te beheersen, kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te verhogen.

Lees meer
5 verhalen die elke aanbestedingsadviseur moet lezen
 

Dit moet je weten over aanbesteden
 

close-link