Het inkoopadviesbureau voor de publieke sector

Wat kunnen we vandaag voor je betekenen?

Of neem direct contact op met:

Teruggebeld worden?

Naam

Na contractsluiting verdwijnt een contract vaak in de spreekwoordelijke la. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer krijgt meer dan eens vorm zonder dat de kaders van het contract daar een grote rol bij spelen. Dat leidt in de praktijk tot het niet nakomen van afspraken door de leverancier die daar vervolgens ook niet altijd op wordt aangesproken.

 

Bij voorkeur helpen wij na het aanbestedingsproces met het opstellen van een contractmanagementplan. Daarin beschrijven wij op welke wijze wij het contract kunnen beheren tijdens de uitvoering en welke activiteiten wij voor de opdrachtgever kunnen ondernemen om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen. Op deze manier wordt het contract optimaal benut.

Complexiteit managen

IPM staat voor Integraal Project Management. Het is een specifieke projectmanagement aanpak voor infrastructurele of bouwkundige projecten. In dat soort projecten speelt grote inhoudelijke (interne) en organisatorische (externe) complexiteit. Om die effectief te managen is samenwerking in een integraal projectteam van groot belang. Elk IPM team kent 5 rollen:

  • Projectmanager
  • Omgevingsmanager
  • Technisch manager
  • Contractmanager
  • Manager projectbeheersing
Vergadering

Meerwaarde creëren met contractmanagement

PSI wil opdrachtgevers in het fysieke domein graag ondersteunen in de IPM-trajecten door invulling te geven aan de rol van contractmanager. Vanuit deze taak verhogen wij de waarde van bestaande contracten door:

  • Een hogere kwaliteit van dienstverlening van opdrachtnemers door beter toezicht op het contract;
  • Een toename in begrip tussen opdrachtgever en -nemer voor elkaars uitdagingen.

 

Contractmanagement