Het inkoopadviesbureau voor de publieke sector

Wat kunnen we vandaag voor je betekenen?

Of neem direct contact op met:

Teruggebeld worden?

Naam

Na contractsluiting verdwijnt een contract vaak in de spreekwoordelijke la. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer krijgt meer dan eens vorm zonder dat de kaders van het contract daar een grote rol bij spelen. Dat leidt in de praktijk tot het niet nakomen van afspraken door de leverancier die daar vervolgens ook niet altijd op wordt aangesproken.

 

Na het aanbestedingsproces stellen wij een contractmanagementplan op. Daarin beschrijven we op welke wijze u het contract kunt beheren tijdens de uitvoering en hoe u de kwaliteit van het contract kunt garanderen. Heeft u voor de uitvoer van dit contractmanagement niet de capaciteit? PSI kan uw contracten beheren en optimaal benutten door de inzet van onze contractmanagers.

Complexiteit managen

IPM staat voor Integraal Project Management. Het is een specifieke projectmanagement aanpak voor infrastructurele of bouwkundige projecten. In dat soort projecten speelt grote inhoudelijke (interne) en organisatorische (externe) complexiteit. Om die effectief te managen is samenwerking in een integraal projectteam van groot belang. Elk IPM team kent 5 rollen:

  • Projectmanager
  • Omgevingsmanager
  • Technisch manager
  • Contractmanager
  • Manager projectbeheersing

Deze rollen kunnen wij voor u invullen.

Vergadering

Meerwaarde creëren met contractmanagement

PSI ondersteunt opdrachtgevers in het fysieke domein graag met IPM-trajecten door invulling te geven aan de rol van contractmanager. Vanuit deze rol verhogen wij de waarde van bestaande contracten door:

  • Een hogere kwaliteit van dienstverlening van opdrachtnemers door beter toezicht op het contract;
  • Inkoopvoordelen door inzicht in de gehele organisatie van de opdrachtgever;
  • Een toename in begrip tussen opdrachtgever en -nemer voor elkaars uitdagingen.

 

Contractmanagement