Het inkoopadviesbureau voor de publieke sector

Wat kunnen we vandaag voor je betekenen?

Of neem direct contact op met:

Teruggebeld worden?

Naam

Privacy statement

Algemeen

In dit Privacy Statement geeft PSI B.V. informatie over de verwerking van persoonsgegevens door PSI. PSI is gevestigd aan de Bergstraat 18 te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 38024581. PSI is bereikbaar via telefoon 033 303 77 10 en per e-mail: info@psi-inkoop.nl.
PSI is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website psi-inkoop.nl, e-mail of sms worden verkregen of gegenereerd.
Dit Privacy Statement geldt voor de bezoekers van de website van PSI, de klanten van PSI en verder alle personen van wie PSI persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij PSI.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door PSI worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website psi-inkoop.nl, e-mail, sms of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website psi-inkoop.nl of daarmee vergelijkbare toepassingen.
Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en telefoonnummer.
Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

PSI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– PSI analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van haar diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– PSI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies

Deze website van PSI plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.
De cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat doen we om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering persoonsgegevens/klachten

Iedere persoon heeft het recht om te mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene PSI bereiken via telefoon 033 303 77 10 en per e-mail: info@psi-inkoop.nl.
Als u een klacht heeft over hoe PSI uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met PSI opnemen door een mail te sturen naar info@psi-inkoop.nl of te bellen met 033 303 77 10. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Bewaartermijn

PSI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging

PSI heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het privacy statement

PSI behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. PSI adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 6 november 2019.

Disclaimer

De content op psi-inkoop.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, maar na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig of onjuist is. Bij eventuele geconstateerde fouten roepen wij u op om contact op te nemen met info@psi-inkoop.nl.
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van psi-inkoop.nl. Zonder toestemming van PSI is het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen niet toegestaan en dient vooraf tijdig schriftelijk aan ons te worden verzocht.