Het inkoopadviesbureau voor de publieke sector

Wat kunnen we vandaag voor je betekenen?

Of neem direct contact op met:

Teruggebeld worden?

Naam
15 december 2021

Europese Aanbesteding onderhoudscontract tunneltechnische installaties Spaarndammer-, Michiel de Ruiter- en IJtunnel

Wanneer een tunnel langer is dan 850m bepaalt de nationale tunnenwetgeving aan welke eisen deze tunnel moet voldoen. Aanvullend geldt een Europese richtlijn voor tunnels langer dan 500m die onderdeel zijn van het trans-Europese wegennet.

 

Een goed werkend camerasysteem is een van de eisen. Via deze systemen houden wegverkeersleiders de tunnels 24/7 vanuit verkeerscentrales in de gaten. Bij incidenten kunnen ze de tunnel afsluiten, installaties in de tunnel bedienen en de hulpdiensten alarmeren. Wanneer camera’s niet naar behoren functioneren, ontstaan er onveilige situaties. Het dus is van essentieel belang dat de 30 of 40 installaties goed en tijdig onderhouden worden om te voorkomen dat ze uitvallen.

 

PSI bereidde de Europese Aanbesteding voor. De gunningscriteria waren dat de aannemer zowel de beste prijs bood als de beste kwaliteit. De gemeente Amsterdam is content met de geslaagde aanbesteding en heeft naar tevredenheid een partij voor 6 jaar gecontracteerd.