"PSI heb ik leren kennen als een kundige organisatie die het inkoopvak verstaat, die professioneel inkopen in verbinding met de ‘werkvloer’ verder brengt en die snel en flexibel reageert op mijn klantvraag. Practise what you preach passen ze als opdrachtnemer toe. Ik ben onder de indruk."

Jan van Erp | Teamleider bij Prolander

INKOOPADVIES

Inkoopresultaat moet direct bijdragen aan uw organisatiedoelen. Zo simpel is het. Wij zien de inkoopfunctie dan ook als een strategisch middel om ‘te sturen met geld’. Die een verankerde rol verdient in uw organisatie. En dat is precies waar wij u over adviseren en ondersteuning in bieden.
Lees meer >>

AANBESTEDINGSSPECIALIST

Haalt u het beste rendement uit uw aanbestedingstrajecten? Ook als ze complex zijn? Het gaat om meer dan de beste prijs. Samen met u zorgen wij ook voor het nakomen van contractafspraken, kwaliteitsborging, een eerlijke deal en het creëren van maatschappelijke waarde. Business gedreven inkopen en werken én denken vanuit de rol van de budgethouder staan hierbij centraal.
Lees meer >>

CONTRACTMANAGEMENT

Wij helpen de opdrachtgever om zijn rol goed te vervullen. Want als opdrachtgever moet je wel durven om je rol op te pakken. Wij helpen ook om contractmanagement op alle niveaus goed in te richten. Nog te vaak belandt een contract na een aanbesteding in de la, terwijl contractmanagement het succes van je contract bepaalt.
Lees meer >>

ONZE KLANTEN

Previous
Publicatie en procesbeheer Europese aanbesteding Berm- en slootbeheer via Negometrix

De gemeente De Marne is voornemens een Overeenkomst af te sluiten voor de uitvoering van...

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft PSI ingeschakeld om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. In samenwerking met het directieteam van de dienst Stadsbeheer worden de budgethouders die verantwoordelijk zijn voor de opdrachten in de openbare ruimte pro-actief ondersteund bij het uitvoeren van aanbestedingen. De budgethouders worden de nodige instrumenten in handen gegeven om binnen de grenzen van de Aanbestedingswet zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen inkopen en aanbesteden.

Begeleiding Europese aanbesteding verkeerscamera’s

Voor de afdeling Verkeer en openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam begeleiden collega’s Edith en Jesse een aanbestedingstraject voor verkeerscamera’s.

Inzet Anouk bij samenwerkingsverband OWO

Gedurende een periode van oktober 2016 t/m januari 2017 is collega Anouk voor 2 dagen...

Begeleiding MVO aanbesteding graven inspectieputten

Collega’s Lennard en Andrea ondersteunen het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam bij de aanbesteding voor het graven van inspectieputten.

Projectondersteuning – Basisondersteuning BMWE gemeenten – Best Value aanpak

De ‘BMW-gemeenten’ (Bedum, De Marne en Winsum) voeren gezamenlijk een project uit. In 2017 zullen de gemeenten Bedum / de Marne / Winsum / Eemsmond afgekort BMWE aanvangen met de Europese aanbesteding van Basisondersteuning. Anouk Lorist is vanuit PSI betrokken bij dit project en zal Natasja ondersteunen gedurende deze aanbesteding als projectondersteuner.

Ondersteuning inkoopfunctie Commissie m.e.r.

PSI heeft de Commissie m.e.r. ondersteund door de inkoopfunctie op afstand uit handen te nemen en ondersteuning te bieden bij Europese en nationale aanbestedingen, bijvoorbeeld voor accountantsdiensten. Maar ook bij kleinschalige inkoop, bijvoorbeeld voor koffieapparaten.

Inzet Herwin en Jesse bij SRO

Herwin en Jesse ondersteunen en begeleiden de inkoopadvies afdeling van de SRO te Amersfoort. Dit wordt onder andere gedaan door ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden, het geven van adviezen omtrent inkoop en aanbesteden en daarnaast begeleiden Herwin en Jesse het proces van aanbesteden

Spendanalyse gemeente Zuidplas

Ook dit jaar heeft PSI de jaarlijkse spendanalyse voor de gemeente Zuidplas weer mogen uitvoeren. Op het gebied van inkoop altijd zeer interessant om er achter te komen op welke vlakken verbetering te behalen valt met betrekking tot inkoop.

Diverse (Europese) aanbestedingstrajecten COA

Sinds februari 2016 zit collega Anouk gedetacheerd bij het IUC-Vk (Inkoop en...

Inzet Jan bij Samenwerkingsverband OWO

Het samenwerkingsverband OWO is een samenwerking van de gemeente Ooststellingwerf,...

Inzet Herwin bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

De samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen werkt voor de gemeente Hoogeveen en...

Begeleiding Europese aanbesteding grootschalige uitrol slimme meters Cogas

Cogas is een netbeheerder in Oost – Nederland. Robert en Jan hebben Cogas ondersteund bij deze Openbare Europese Aanbesteding.

Begeleiding Europese aanbesteding hardware Deltion College

PSI heeft het Deltion College ondersteund bij de Europese aanbesteding voor de meerjarige levering van hardware. Er zijn raamovereenkomsten afgesloten met drie partijen voor de levering van desktops, laptops, tablets, beeldschermen en server apparatuur.

Begeleiding Europese aanbesteding GTL

Voor de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe hebben Robert, Jan en Jesse een aanbesteding...

Begeleiding MVO aanbestedingen Jeugdzorg

De Regio Noord-Veluwe stimuleert de transformatie van het regionale jeugdstelsel. In het kader van deze transformatie is vanuit Regio Noord-Veluwe de behoefte gekomen om 7 projectleiders voor het ‘programma Transformatie Jeugdstelsel Noord-Veluwe’ aan te nemen.

Inkooppakketstrategie Waterkracht

Collega Vincent van der Linden is als projectleider ingehuurd om voor de vier samenwerkende waterschappen onder de noemer van ‘Waterkracht’ (Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland) een tweetal inkooppakketstrategieën vorm te geven. Deze samenwerking heeft de doelstelling om gezamenlijk de kosten te beheersen, kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te verhogen.

Ontwikkeling en professionalisering van de inkooporganisatie Prolander

Collega Vincent van der Linden heeft Prolander vanaf december 2015 tot mei 2016 verder geholpen in de ontwikkeling en professionalisering van de inkooporganisatie. Prolander is in maart 2014 opgericht als uitvoeringsorganisatie ten behoeve van natuurontwikkelingsprojecten van de provincies Drenthe en Groningen.

Prolander had bij aanvang van de werkzaamheden, de behoefte aan strategisch en tactisch inkoopadvies voor diverse projecten. Vervolgens heeft Vincent ook bijdrage geleverd aan de teamvorming en structuur van het inkoopteam. Dit is uitgevoerd door ‘branden te blussen’ alsmede de ‘mensen in positie te brengen’ met gevoel voor organisatieontwikkelingen.

Begeleiding aanbestedingstrajecten ZBO

Een zelfstandig bestuursorgaan heeft PSI ingehuurd om aanbestedingstrajecten te...

Voorzitterschap Inkoopsamenwerking Noordoost-Brabant

In de regio Noordoost-Brabant werken de gemeente samen op het gebied van inkoop. PSI verzorgt het voorzitterschap van dit samenwerkingsverband. 14 samenwerkende gemeenten van Den Bosch tot Boxmeer en van Oss tot Boekel komen maandelijks bijeen in het Inkoopplatform Noordoost-Brabant. Door gezamenlijke inkooptrajecten te initiëren en de vakafdelingen van de verschillende gemeenten te ontzorgen op aanbestedingsgebied zijn de afgelopen jaren vele miljoenen bespaard of de kwaliteit verbetert. Daarnaast is de kwaliteit van de inkoopfunctie verhoogd.

Inkoop en contractmanagement Sociaal Domein gemeente Wageningen

Sinds de invoering van de decentralisaties vult PSI de inkoopfunctie in voor het Sociaal Domein binnen de gemeente Wageningen. Daarbij wordt tegelijkertijd de nadruk gelegd op de zakelijke houding naar contractpartners binnen het Sociaal Domein.

Binnen de WMO en de Jeugdhulp is de inkoop en het contractmanagement van de vele relaties met nieuwe zorgaanbieders een fikse uitdaging geweest in het jaar 2015. De gemeente moest de nieuwe doelgroepen en het nieuwe aanbod leren kennen en sturen op zorgkwaliteit en budgetontwikkeling. PSI legt bij de gemeente Wageningen de focus op het verbinden van de verschillende lagen binnen de gemeente om grip te kunnen houden op de kwaliteit van meer dan honderd zorgaanbieders.

Begeleiding Europese aanbesteding ICT-diensten Vivente

Vivente is een ondernemende stichting voor christelijk basisonderwijs in Zwolle. Onder het gezag van Vivente bevinden zich 15 scholen, het bestuursbureau en het expertisecentrum Adapt. Onze collega’s Jan Tempert en Rick van Wilgen hebben Vivente ondersteund bij deze succesvolle Openbare Europese Aanbesteding.

Inzet contractmanager project Dubbele Dijk Prolander

Het project Dubbele Dijk bestaat uit het realiseren van een systeem bestaande uit twee dijken met een tussengebied. Achter de bestaande dijk wordt aan de landzijde een nieuwe dijk aangelegd. Via een getijdenduiker, aan te leggen in de voorliggende dijk, kan water en slib het tussengebied instromen. Deze ingrepen maken het tussengebied aantrekkelijk voor het verbouwen van zilte teelten. Voor de aanleg van de tweede kering wordt grond uit het tussengebied gebruikt.

Ondersteuning offertetraject Koninklijk Instituut voor de Tropen

PSI heeft in 2015, net als in de drie voorgaande jaren, voor Koninklijk Instituut voor...

Begeleiding Europese aanbesteding Accountantsdiensten Friesland College

Voor het Friesland College hebben collega’s Robert Boer en Anouk Suijkerbuijk de Europese aanbesteding Accountantsdiensten begeleid. Naast het kwalitatief goed uitvoeren van de controlecycli hecht het Friesland College veel waarde aan opdrachtnemers die een toekomstgerichte/adviserende rol nemen, bijvoorbeeld door het bijhouden van ontwikkelingen en activiteiten in het onderwijs en een actieve bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs. De aanbesteding is met goed gevolg afgerond.

Professionalisering inkoopfunctie gemeente Súdwest-Fryslân

Vanaf januari 2015 tot december 2016 is collega Herwin drie dagen per week werkzaam geweest in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hier heeft hij de organisatie ondersteund in het begeleiden van verschillende aanbestedingen voor leveringen en diensten. Daarnaast leverde hij een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de gecoördineerde inkooporganisatie d.m.v. het meedenken aan het visie document en het verder “promoten” van inkoop in de organisatie.

Ondersteuning aanbestedingstrajecten Hoog College van Staat

PSI heeft gezamenlijk met Hoog College van Staat drie aanbestedingstrajecten, voor zowel...