"PSI heb ik leren kennen als een kundige organisatie die het inkoopvak verstaat, die professioneel inkopen in verbinding met de ‘werkvloer’ verder brengt en die snel en flexibel reageert op mijn klantvraag. Practise what you preach passen ze als opdrachtnemer toe. Ik ben onder de indruk."

Jan van Erp | Teamleider bij Prolander

INKOOPADVIES

Inkoopresultaat moet direct bijdragen aan uw organisatiedoelen. Zo simpel is het. Wij zien de inkoopfunctie dan ook als een strategisch middel om ‘te sturen met geld’. Die een verankerde rol verdient in uw organisatie. En dat is precies waar wij u over adviseren en ondersteuning in bieden.
Lees meer >>

AANBESTEDINGSSPECIALIST

Haalt u het beste rendement uit uw aanbestedingstrajecten? Ook als ze complex zijn? Het gaat om meer dan de beste prijs. Samen met u zorgen wij ook voor het nakomen van contractafspraken, kwaliteitsborging, een eerlijke deal en het creëren van maatschappelijke waarde. Business gedreven inkopen en werken én denken vanuit de rol van de budgethouder staan hierbij centraal.
Lees meer >>

CONTRACTMANAGEMENT

Wij helpen de opdrachtgever om zijn rol goed te vervullen. Want als opdrachtgever moet je wel durven om je rol op te pakken. Wij helpen ook om contractmanagement op alle niveaus goed in te richten. Nog te vaak belandt een contract na een aanbesteding in de la, terwijl contractmanagement het succes van je contract bepaalt.
Lees meer >>

ONZE KLANTEN

Previous
Inzet Arjen bij de gemeente Oss

Collega Arjen heeft in het eerste kwartaal van 2018 de afdeling Bedrijfsvoering Sociaal Domein ondersteund als senior inkoopadviseur. De opdracht van Arjen betrof het vormgeven aan en professionaliseren van het inkoopproces ten behoeve van de afdelingen Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening.

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Collega’s Jesse en Tim hebben de Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen begeleid voor SRO. De opdracht omvatte het onderhoud aan draagbare blustoestellen, blusdekens en brandhaspels op diverse locaties.

Ondersteuning afdeling inkoop Cogas

Collega Jesse zit sinds eind augustus 2017 tot en met maart 2018 gedetacheerd bij Cogas ter ondersteuning van de afdeling inkoop.

Meervoudig onderhandse aanbesteding Verf en -benodigdheden SRO

Voor SRO begeleiden Agnes en Andrea de meervoudig onderhandse aanbesteding verf en verfbenodigdheden. SRO ondersteunt gemeenten bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van maatschappelijk vastgoed, zodat zij hun maatschappelijke functie zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Europese aanbesteding Reistijdensoftware gemeente Amsterdam

Agnes en Tim begeleiden voor gemeente Amsterdam de aanbesteding voor reistijdensoftware. De ANPR-camera’s in Amsterdam geven via diverse systemen data door aan de reistijdensoftware, waardoor verschillende soorten reistijden berekend kunnen worden.

Inzet Anouk bij IUC Noord

Vanaf 13 november 2017 zit collega Anouk gedetacheerd bij het Inkoop Uitvoerings Centrum Noord (IUC-Noord). IUC-Noord verzorgt voor 11 klantorganisaties de inkopen, waaronder het CJIB en DUO.

Inzet Jan bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking

Collega Jan Tempert ondersteunt sinds oktober 2017 bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking. De UBR|HIS is de partner voor sourcing, contractmanagement en inkoop en voert de inkoopfunctie uit voor zes (kern)departementen, te weten die voor BZK, VWS, FIN, SZW, AZ en BUZA.

Nulmeting inkoopfunctie gemeente Veenendaal

Collega’s Niels en Tim voeren voor de gemeente Veenendaal in de periode van september 2017 tot en met februari 2018 een nulmeting van de inkoopfunctie uit. Het eindresultaat is een adviesrapport voor de directie.

Europese aanbesteding Levering, plaatsing en onderhoud ANPR Camerasysteem

Voor de gemeente Amsterdam begeleiden collega’s Edith en Agnes de Europese Aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een ANPR Camerasysteem. Vooraf is een marktconsultatie gehouden om er voor te zorgen dat de aanbesteding goed op de mogelijkheden van de markt aansluit. Een commercieel vertrouwelijke inlichtingenbijeenkomst maakt onderdeel uit van de aanbesteding vanwege de technische complexiteit en het uitvragen van delen van de keten in plaats van de gehele keten aan Opdrachtnemers.

Contractmanagement sociaal domein gemeente Wageningen

Gedurende de periode van januari 2016 tot en met juni 2017 is collega Rick voor 3 dagen per week gedetacheerd geweest bij gemeente Wageningen als contractmanager voor WMO en de Jeugdwet. Daarnaast was hij nauw betrokken bij aanbestedingen en het professionaliseren van de inkoopfunctie samenleving. 

Inkoopadviseur Het Waterschapshuis

Bij het Waterschapshuis heeft Anouk van april tot eind september 2017 gedetacheerd gezeten. Anouk voerde zelfstandig enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen uit.

Realisatie spoedproject camera’s Joodse Instellingen onder bestaand contract gemeente Amsterdam

Collega’s Edith en Maureen hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam intensief meegewerkt aan het realiseren van extra camera’s in de openbare ruimte in de gemeente Amsterdam. De bewakingsposten van de politie hebben plaatsgemaakt voor camera’s waarmee gebouwen als scholen, synagoges en musea worden bewaakt.

Europese aanbesteding Accountantsdiensten LMC Onderwijs

Voor het LMC begeleiden collega’s Niels en Andrea een Europese aanbesteding accountantsdiensten. Het LMC is een onderwijsinstelling die voortgezet onderwijs biedt binnen 24 vestigingen in Rotterdam en in Spijkenisse.

Europese aanbesteding Parkeermanagementsystemen gemeente Groningen

Collega’s Niels en Maureen begeleiden in samenwerking met parkeerexperts Spark een Europese aanbesteding Parkeermanagementsystemen voor 3 bestaande en 1 nieuwe parkeergarage in de gemeente Groningen.

Begeleiding meervoudig onderhandse aanbesteding vervanging duikerbrug gemeente Woerden

Voor de gemeente Woerden begeleiden collega’s Lennard en Jesse een meervoudig onderhands aanbesteding voor het vervangen van een duikerbrug.

Begeleiding diverse Europese aanbestedingen gemeente Enschede

Bij de gemeente Enschede biedt Herwin voor drie dagen per week ondersteuning aan de afdeling inkoop. Herwin is verantwoordelijk voor de begeleiding van verschillende Europese aanbestedingstrajecten.

Ondersteuning bij inkoopvisie en aanbesteden Cogas

Vanwege een interne promotie van de voormalig teamleider Inkoop neemt Herwin een aantal taken van hem over. Voor twee dagen per week houdt hij zich onder andere met de volgende werkzaamheden bezig; het opstellen van een toekomstvisie voor Inkoop, met specifieke aandacht voor het aanbesteden en met betrekking tot het zijn van een speciale sectorbedrijf.

Begeleiding Europese aanbesteding ICT Hardware Stichting de Haagse Scholen

Voor De Haagse Scholen begeleiden collega’s Jan en Jesse een openbare Europese aanbestedingstraject voor het leveren van ICT Hardware via raamovereenkomsten. De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.

Publicatie en procesbeheer Europese aanbesteding Berm- en slootbeheer via Negometrix

De gemeente De Marne is voornemens een Overeenkomst af te sluiten voor de uitvoering van...

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft PSI ingeschakeld om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. In samenwerking met het directieteam van de dienst Stadsbeheer worden de budgethouders die verantwoordelijk zijn voor de opdrachten in de openbare ruimte pro-actief ondersteund bij het uitvoeren van aanbestedingen. De budgethouders worden de nodige instrumenten in handen gegeven om binnen de grenzen van de Aanbestedingswet zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen inkopen en aanbesteden.

Begeleiding Europese aanbesteding verkeerscamera’s

Voor de afdeling Verkeer en openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam begeleiden collega’s Edith en Jesse een aanbestedingstraject voor verkeerscamera’s.

Inzet Anouk bij samenwerkingsverband OWO

Gedurende een periode van oktober 2016 t/m januari 2017 is collega Anouk voor 2 dagen...

Begeleiding MVO aanbesteding graven inspectieputten

Collega’s Lennard en Andrea ondersteunen het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam bij de aanbesteding voor het graven van inspectieputten.

Projectondersteuning – Basisondersteuning BMWE gemeenten – Best Value aanpak

De ‘BMW-gemeenten’ (Bedum, De Marne en Winsum) voeren gezamenlijk een project uit. In 2017 zullen de gemeenten Bedum / de Marne / Winsum / Eemsmond afgekort BMWE aanvangen met de Europese aanbesteding van Basisondersteuning. Anouk Lorist is vanuit PSI betrokken bij dit project en zal Natasja ondersteunen gedurende deze aanbesteding als projectondersteuner.

Ondersteuning inkoopfunctie Commissie m.e.r.

PSI heeft de Commissie m.e.r. ondersteund door de inkoopfunctie op afstand uit handen te nemen en ondersteuning te bieden bij Europese en nationale aanbestedingen, bijvoorbeeld voor accountantsdiensten. Maar ook bij kleinschalige inkoop, bijvoorbeeld voor koffieapparaten.

Inzet Herwin en Jesse bij SRO

Herwin en Jesse ondersteunen en begeleiden de inkoopadvies afdeling van de SRO te Amersfoort. Dit wordt onder andere gedaan door ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden, het geven van adviezen omtrent inkoop en aanbesteden en daarnaast begeleiden Herwin en Jesse het proces van aanbesteden

Spendanalyse gemeente Zuidplas

Ook dit jaar heeft PSI de jaarlijkse spendanalyse voor de gemeente Zuidplas weer mogen uitvoeren. Op het gebied van inkoop altijd zeer interessant om er achter te komen op welke vlakken verbetering te behalen valt met betrekking tot inkoop.

Diverse (Europese) aanbestedingstrajecten COA

Sinds februari 2016 zit collega Anouk gedetacheerd bij het IUC-Vk (Inkoop en...

5 verhalen die elke aanbestedingsadviseur moet lezen
 

Dit moet je weten over aanbesteden
 

close-link