Europese aanbesteding Levering, plaatsing en onderhoud ANPR Camerasysteem

Europese aanbesteding Levering, plaatsing en onderhoud ANPR Camerasysteem

Voor de gemeente Amsterdam begeleiden collega’s Edith en Agnes de Europese Aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een ANPR Camerasysteem. Vooraf is een marktconsultatie gehouden om er voor te zorgen dat de aanbesteding goed op de mogelijkheden van de markt aansluit. Een commercieel vertrouwelijke inlichtingenbijeenkomst maakt onderdeel uit van de aanbesteding vanwege de technische complexiteit en het uitvragen van delen van de keten in plaats van de gehele keten aan Opdrachtnemers.

Naast software voor de ANPR Server worden ANPR Camera’s uitgevraagd voor drie toepassingen:

  • Handhaving voor onder andere milieuzones.
  • Verkeersonderzoek gericht op (middel)lange termijn zoals bijvoorbeeld herkomst- en bestemmingsonderzoeken en reistijdenonderzoeken.
  • Verkeersmanagement gericht op de huidige situatie door bijvoorbeeld files te detecteren en weggebruikers te informeren over een alternatieve route.

De scope van de opdracht is opgedeeld in 4 projectfasen, waarna Beheer en Onderhoud volgt. Tevens is er rekening gehouden met mogelijke toekomstige wijzigen door aanpassingen en opties uit te vragen.