Europese aanbesteding levering, plaatsing en onderhoud ANPR-camerasysteem

Europese aanbesteding levering, plaatsing en onderhoud ANPR-camerasysteem

Voor de gemeente Amsterdam begeleidde PSI de Europese Aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een ANPR-camerasysteem. Marktconsultatie en een commercieel vertrouwelijke inlichtingenbijeenkomst maakten onderdeel uit van de aanbesteding. Naast software voor de ANPR-server worden ANPR-camera’s uitgevraagd voor drie toepassingen:

  • Handhaving voor onder andere milieuzones.
  • Verkeersonderzoek gericht op (middel)lange termijn zoals bijvoorbeeld herkomst- en bestemmingsonderzoeken en reistijdenonderzoeken.
  • Verkeersmanagement gericht op de huidige situatie door bijvoorbeeld files te detecteren en weggebruikers te informeren over een alternatieve route.

De scope van de opdracht is opgedeeld in 4 projectfasen, waarna beheer en onderhoud volgt. PSI heeft in haar advisering rekening gehouden met mogelijke toekomstige wijzigen door aanpassingen en opties uit te vragen.