FYSIEK DOMEIN

In het fysieke domein ondersteunen wij bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor infrastructurele projecten en beheer en onderhoudscontracten voor de openbare ruimte.

Defensie Materieel Organisatie afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen

Defensie Materieel Organisatie (DMO) voorziet de Krijgsmacht van materieel en informatievoorziening die nodig is om haar taken uit te voeren. Directie Inkoop draagt verantwoordelijkheid voor inventarisatie en aanschaf tot einde contract. Zij hebben een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt en de internationale partners. Integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money zijn hierbij de belangrijkste aspecten.

PSI ondersteunde Bureau Inkoop Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen in Bathmen. Collega Jesse (gedetacheerd) begeleidde een aantal Europese aanbestedingen van smeerolie en wapenolie; zette meervoudig onderhandse trajecten uit zoals een traject voor aanschaf van gelaatscamouflage en een traject voor het inhuren van lichters om brandstof via water te vervoeren. In de voorbereiding van de aanbestedingen verrichtte hij marktonderzoeken, vroeg offertes aan, stelde na selectie van leveranciers de overeenkomst op en bewaakte de uitvoering.

Bouw Kindcentrum Delfzijl West

Bouw Kindcentrum Delfzijl West

De gemeente Delfzijl heeft het voornemen basisonderwijs toekomstbestendig te maken. Een groot aantal basisscholen wil zij onderbrengen in het eind zomer 2021 te realiseren Kindcentrum Delfzijl West. Dit betekent voor de nabije toekomst dat opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak te vinden is. PSI is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Het verwachte resultaat voor de gemeente Delfszijl: een contract voor de bouw van kindcentrum Delfzijl West dat voldoet aan de eisen en wensen van de gemeente.

Ondersteuning Vergunningsverleningstraject kramenzetters Amsterdamse markten

Ondersteuning Vergunningsverleningstraject kramenzetters Amsterdamse markten

Voor het zetten van kramen op de Amsterdamse warenmarkten is een vergunning vereist. PSI begeleidt de gemeente Amsterdam bij de voorbereiding en de uitvoering van de openbare toetsingsprocedure die hoort bij het verstrekken van deze vergunningen.

Camerasystemen Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

Camerasystemen Amsterdam, Amstelveen en Nationale Politie eenheid Amsterdam

PSI heeft de aanbesteding voor het onderhoud van het camerasysteem voor Openbare Orde en Veiligheid en de inzet van tijdelijk cameratoezicht voor de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en voor de NPE Amsterdam succesvol afgerond. Het gaat om de centrale opslag van meer dan 250 camera’s die naar één centrale uitkijkcentrale worden gebracht. De uitdaging bij deze aanbesteding was het creëren van een level playing field van een bestaand camerasysteem met drie opdrachtgevers.

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen

Collega’s Jesse en Tim begeleidden voor SRO de Europese aanbesteding Onderhoud brandblusmiddelen. De opdracht omvatte het onderhoud aan draagbare blustoestellen, blusdekens en brandhaspels op diverse locaties in de regio’s Eemland en Kennemerland. Het gaat om welzijnspanden  als kinderdagverblijven, wijkcentra, bibliotheken, etc.. De complexiteit van deze aanbesteding is het aan- en afmeldproces en de diversiteit aan functies van de panden.

Ondersteuning PSI bij afdeling inkoop Cogas

Ondersteuning PSI bij afdeling inkoop Cogas

Cogas is een regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente en de gemeente Hardenberg. Zij heeft PSI gevraagd voor het optimaliseren van hun contractmanagement, advies te geven hoe slim aan te besteden en inkooptrajecten vorm te geven op strategisch niveau. Daarnaast zijn addenda opgesteld op overeenkomsten en onderhandelingen met aannemers.