Kennisontwikkeling duurzaamheid

Kennisontwikkeling duurzaamheid

Ons werk bij PSI bestaat niet alleen uit het begeleiden van aanbestedingen, maar wij verrichten ook andere werkzaamheden op het gebied van inkoop voor onze opdrachtgevers. Zoals het (her-)inrichten van de inkooporganisatie of het schrijven van een inkoopplan. Bovendien zijn wij bezig met het behalen van onze eigen interne doelstellingen. Eind 2020 hebben wij bij PSI een jaarplan opgesteld, waarin we onze doelen voor het komende jaar beschrijven. Dit kunnen persoonlijke doelen of doelen voor de gehele organisatie betreffen.
Onderdeel van het jaarplan is kennis van duurzaamheid opdoen en dit steeds meer kunnen toepassen binnen onze opdrachten. Om deze kennis te ontwikkelen volgen wij webinars, lezen wij verschillende materie en zijn wij altijd op zoek naar voorbeelden uit de praktijk. Ons richten op duurzaamheid is heel belangrijk omdat iedereen van opdrachtgever tot opdrachtnemer en van consument tot producent eraan moet geloven en maatregelen moet gaan nemen.

Daarbij heeft het kabinet het Rijksbrede programma: “Nederland Circulair in 2050” bekend gemaakt in 2016. Dit programma schetst hoe de Nederlandse economie kan worden omgebogen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Het kabinet heeft in 2018 vijf transitie agenda’s opgesteld voor de sectoren en ketens die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en die het milieu zwaar belasten. In deze transitie agenda’s staan acties die de sector kan ondernemen om de betreffende sector circulair te maken. De vijf sectoren zijn: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. In 2030 wil het kabinet het eerste doel uit het Rijksbrede programma: “Nederland Circulair in 2050” behalen. Het doel is dat er 50 procent minder primaire grondstoffen moeten worden gebruikt in Nederland in 2030 (Rijksoverheid, 2016). Staatssecretaris Van Veldhoven wil al eerder een ander doel bereiken. Dit doel is dat in 2022 minstens tien procent van de overheidsinkopen circulair gedaan worden (NRC, 2018). Hier willen wij bij PSI aan kunnen bijdragen, want ook in de verschillende markten en bij onze opdrachtgevers begint de tijd te dringen.

Een grote stap kan er gezet worden door multinationals, zij hebben zeer veel invloed op de huidige CO2- uitstoot. De CO2-reductie van zeer grote organisaties is een actueel onderwerp. Eind mei won Milieudefensie een zaak tegen Royal Dutch Shell. Eisers vorderden dat de CO2-emissies in 2030 ten opzichte van het niveau van 2019 moeten worden teruggebracht met 45% of anders 35% of 25%. De vorderingen gingen over de CO2-uitstoot van de Shell Groep zelf en ook die van haar toeleveranciers en afnemers. De rechter eist nu dat dit in 2030 al moet gebeuren in plaats van 2035 zoals Shell zichzelf heeft opgelegd. Dit was een heel bijzonder moment voor Milieudefensie, rechtszaken die een koerswijziging eisen van grote oliebedrijven zoals die tegen Shell, zijn er volgens Milieudefensie niet eerder geweest (NOS, mei 2021). Voor andere oliebedrijven is dit direct een waarschuwing dat niet alleen Shell, maar ook zij hiermee aan de slag moeten.

Zo blijkt maar weer, dat wanneer je als organisatie te weinig aan CO2-reductie of circulariteit doet er op een gegeven moment wordt ingegrepen. Op naar een duurzame wereld waarin iedereen zijn steentje bijdraagt!

Wij zullen jullie via LinkedIn en onze website op de hoogte houden van onze kennisontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.