ORGANISATIE INRICHTING

PSI helpt bij het organiseren van het inkoopproces en -strategie, voert aanbestedingen uit en/of fungeert als inkoopafdeling op afstand. In welke rol dan ook: onze focus ligt nooit alleen op procedures en besparingen, maar ook op het creëren van maatschappelijke waarde en kennisoverdracht. U kunt ook bij PSI terecht voor het opstellen van het inkoopbeleid, categorieplannen of spendanalyses.

Spendanalyse geeft OWO inzicht in uitgaven

Spendanalyse geeft OWO inzicht in uitgaven

Voor de gemeente OWO – Opsterland Weststellingwerf Ooststellingwerf – leverde PSI een spendanalyse van 2019 en het eerste halfjaar 2020. Deze hebben tot resultaat dat de gemeente op elk niveau binnen de organisatie inzicht heeft in haar uitgaven. Met deze betrouwbare en actuele inkoopgebonden analyse kunnen de adviseurs op de afdeling financiën van de gemeente nog meer in control zijn met de gemeentelijke uitgaven. Waar nodig en gewenst kan PSI adviseren over mogelijkheden tot besparing, strategie en professionalisering.

Spendanalyse geeft Veenendaal inzicht in uitgaven

Spendanalyse geeft Veenendaal inzicht in uitgaven

Voor de gemeente Veenendaal leverde PSI een spendanalyse van het eerste halfjaar van 2019. Deze heeft tot resultaat dat de gemeente op elk niveau binnen de organisatie inzicht heeft in haar uitgaven. Met deze betrouwbare en actuele inkoopgebonden analyse kunnen de adviseurs op de afdeling financiën van de gemeente nog meer in control zijn met de gemeentelijke uitgaven. Waar nodig en gewenst kan PSI adviseren over mogelijkheden tot besparing, strategie en professionalisering.

Inzet PSI bij IUC Noord

Inzet PSI bij IUC Noord

Het Inkoop Uitvoerings Centrum Noord (IUC-Noord) schakelde PSI in om verschillende verbeteringen in de organisatie in gang te zetten. Het gaat om een detacheringstraject waarin PSI adviseert bij enkelvoudige en meervoudige aanbestedingen en inkoopadvies geeft op inkoopvragen. Daarnaast geeft PSI bij het IUC-Noord feedback, deelt haar kennis en draagt bij aan specifieke verbetertrajecten waardoor IUC-Noord zich verder kan ontwikkelen.

IUC-Noord verzorgt voor 11 klantorganisaties de inkopen, waaronder het CJIB en DUO.

Nulmeting inkoopfunctie gemeente Veenendaal

Nulmeting inkoopfunctie gemeente Veenendaal

PSI voerde een nulmeting van de inkoopfunctie uit voor de gemeente Veenendaal. Het eindresultaat: een adviesrapport voor de directie. Interviews met de managers van alle afdelingen, de directie en leden van de inkoopafdeling liggen aan de basis van deze nulmeting. Een spendanalyse werd uitgevoerd evenals een benchmark van de inkoopfunctie, PSI maakte een vergelijking met de inrichting van de inkoopfunctie bij soortgelijke gemeenten.

Begeleiding bij inkoopvisie en aanbesteden Cogas

Begeleiding bij inkoopvisie en aanbesteden Cogas

Twee dagen per week hield PSI zich onder andere bezig met het opstellen van een toekomstvisie voor de inkoop. Specifieke aandacht was gevraagd voor het aanbesteden met betrekking tot het zijn van een speciale sectorbedrijf – een rechtspersonen of instelling die geprivatiseerde overheidsdiensten levert. Daarnaast was de PSI-medewerker teamlid van het project kwaliteitsborging en droeg zorg voor de procesbewaking in het verlengen of afsluiten van verschillende contracten.

Cogas is verantwoordelijk voor ontwikkeling, de aanleg, onderhoud en beheer van de netwerken voor gas, elektriciteit, (duurzame) warmte en telecommunicatie in negen gemeenten in Salland en Twente.

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

Om de inkoopfunctie van de gemeente Den Haag verder te professionaliseren heeft zij de PSI gevraagd haar hierin te begeleiden. In samenwerking met het directieteam
ondersteunt PSI de verantwoordelijke budgethouders pro-actief bij het uitvoeren van aanbestedingen. Bij dit verandertraject zette PSI UAV-GC contracten in waarmee de budgethouders ervaring opdoen. Een Tenderboard is ingesteld voor alle projecten boven de €200.000. Dit geeft de mogelijkheid in een vroeg stadium over risico-verdeling na te denken en een inkoopstrategie op te stellen.

PSI was vier jaar gedetacheerd en gaf leiding aan het bureau Inkoop. “PSI is een ervaren adviseur op het gebied van inkoop, aanbestedingen en het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit bureau is in staat met kracht van argumenten veranderingen op gang te brengen, en deze vervolgens te borgen in de organisatie. Drive en enthousiasme van PSI maakt energie los die een professionaliseringstraject tot een succes maken.”