Organisatie inrichting

PSI helpt bij het organiseren van het inkoopproces en -strategie, voert aanbestedingen uit en/of fungeert als inkoopafdeling op afstand. In welke rol dan ook: onze focus ligt nooit alleen op procedures en besparingen, maar ook op het creëren van maatschappelijke waarde en kennisoverdracht. U kunt ook bij PSI terecht voor het opstellen van het inkoopbeleid, categorieplannen of spendanalyses.

Nulmeting inkoopfunctie gemeente Veenendaal

Collega’s Niels en Tim voeren voor de gemeente Veenendaal in de periode van september 2017 tot en met februari 2018 een nulmeting van de inkoopfunctie uit. Het eindresultaat is een adviesrapport voor de directie.

Lees meer

Ondersteuning bij inkoopvisie en aanbesteden Cogas

Ondersteuning bij inkoopvisie en aanbesteden Cogas

Vanwege een interne promotie van de voormalig teamleider Inkoop neemt Herwin een aantal taken van hem over. Voor twee dagen per week houdt hij zich onder andere met de volgende werkzaamheden bezig; het opstellen van een toekomstvisie voor Inkoop, met specifieke aandacht voor het aanbesteden en met betrekking tot het zijn van een speciale sectorbedrijf.

Lees meer

Professionalisering inkoopfunctie Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft PSI ingeschakeld om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. In samenwerking met het directieteam van de dienst Stadsbeheer worden de budgethouders die verantwoordelijk zijn voor de opdrachten in de openbare ruimte pro-actief ondersteund bij het uitvoeren van aanbestedingen. De budgethouders worden de nodige instrumenten in handen gegeven om binnen de grenzen van de Aanbestedingswet zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen inkopen en aanbesteden.

Lees meer